Information om regionshandelslaget

Eepee - en stark sydösterbottning

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av över 90 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.
 
Våra affärsområden är:
 
  • markethandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel
Vi har drygt 60 verksamhetsställen som sysselsätter närmare 1200 sydösterbottningar. Vår försäljning år 2017 uppgick till över 541,7 miljoner euro.
 
Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. År 2017 erhöll våra ägarkunder totalt 14 miljoner euro i Bonus, ränta på andelskapitalet 1,6 miljoner euro och betalningssättsförmån 0,3 miljoner euro.  Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.
Bonustabell
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0