Sponsorointi

Eepee tuki kulttuuria, urheilua ja yhteiskunnallista toimintaa vuonna 2017 yhteensä 424 929 eurolla.

Eepee osallistuu aktiivisesti alueensa elinvoimaisuuden kehittämiseen muun muassa maakunnan osaamista ja kilpailukykyä vahvistavassa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanetissa. Yhteistyössä maakunnan oppilaitosten kanssa järjestetään harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, ammattitutkintoon
tähtääviä oppisopimuskoulutuksia ja muita yhteisiä hankkeita.

Eepee tekee yhteistyötä paikallisten lasten ja nuorten liikunta- ja vapaa-ajan harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Myös Eepee ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri jatkoivat yhteistyötään osana valtakunnallista S-ryhmän ja Suomen Punaisen Ristin sopimusta. Samoin jatkettiin yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa osana valtakunnallista S-ryhmän ja MLL:n sopimusta. Kulttuuriyhteistyötä tehdään muun muassa Seinäjoen kaupunginteatterin, Vauhtiajojen, Tangomarkkinoiden, Ilmajoen Musiikkijuhlien ja Lapua Festivalsin kanssa.