Dataskyddsinformation för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas tävlings- och lottningsregister >>

Dina personuppgifter samlas och lagras tillfälligt i syfte att ordna dragning eller tävling. Uppgifterna används vid genomförandet av en dragning eller tävling, för att kontakta vinnare och för leverans av ett eventuellt pris. Som arrangör av tävlingen eller dragningen samt som personuppgiftsansvarig för personuppgifterna verkar Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa.

Om du vinner, kan du genom särskilt samtycke bevilja tävlingsarrangören rätt att utan särskilt meddelande eller ersättning publicera ditt namn och din boningsort i medier enligt tävlingsarrangörens val.

Dataskyddsbeskrivning för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas tävlings- och lottningsregister >>