Vastuullisuus ja yhteistyökumppanit

Turvallisuustoimintaa ja kriisien hallintaa

Työ yritysturvallisuuden eteen on keskeinen osa yrityksen vastuullista toimintaa. Osuuskaupan turvallisuustoiminnan tarkoituksena on varmistaa yrityksen liiketoimintojen häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä normaali- että poikkeusoloissa. Asiakkaille asia ilmenee turvallisena ja häiriöttömänä asiointina toimipaikoissa sekä tarjolla olevien tuotteiden ja palvelujen turvallisuutena. Työntekijöille halutaan taata turvallinen ja viihtyisä työympäristö.

Monipuolista työtä ympäristön hyväksi

Osuuskauppa on jo usean vuoden ajan aktiivisesti vaikuttanut toimintansa ympäristövaikutuksiin. Toiminnassa noudatetaan ympäristösäädöksiä ja -määräyksiä sekä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. Lisäksi hyödynnetään omaa ja yhteistyökumppaneiden osaamista ja panostetaan henkilöstön ympäristötietojen kehittymiseen.

Osuuskaupan toimipaikoissa toimivat ympäristövastaavat toteuttavat osuuskaupan ympäristöohjelmaa omissa yksiköissään yhdessä henkilökunnan kanssa. Ympäristöohjelmassa on keskitytty mm. jätteiden synnyn minimointiin, lajittelun tehostamiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Lisäksi on panostettu energian ja veden säästöön eri keinoin. Kiinteistöjen osalta osuuskaupan Prismat ovat osallistuneet kiinteistöjen ympäristöluokitukseen.

Suuri työllistäjä maakunnassa

Osuuskaupan menestykselle luo edellytykset osaava henkilöstö. Osuuskaupan palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 1000 henkilöä. Lisäksi Eekoo työllistää välillisesti mm. rakennustyöntekijöitä ja lähiruoan tuottajia.

Osuustoiminnallisena yrityksenä osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin.