Vastuullisuus

Monipuolista työtä ympäristön hyväksi

Osuuskauppa on jo usean vuoden ajan aktiivisesti vaikuttanut toimintansa ympäristövaikutuksiin.
Toiminnassa noudatetaan ympäristösäädöksiä ja -määräyksiä sekä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. Lisäksi hyödynnetään omaa ja yhteistyökumppaneiden osaamista ja panostetaan henkilöstön ympäristötietojen kehittymiseen.

Osuuskaupan toimipaikoissa toimivat ympäristövastaavat toteuttavat osuuskaupan ympäristöohjelmaa omissa yksiköissään yhdessä henkilökunnan kanssa. Ympäristöohjelmassa on keskitytty mm. jätteiden synnyn minimointiin, lajittelun tehostamiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Lisäksi on panostettu energian ja veden säästöön eri keinoin. Kiinteistöjen osalta osuuskaupan Prismat ovat osallistuneet kiinteistöjen ympäristöluokitukseen.

Suuri työllistäjä maakunnassa

Osuuskaupan menestykselle luo edellytykset osaava henkilöstö. Osuuskaupan palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa lähes 1000 henkilöä. Lisäksi Eekoo työllistää välillisesti mm. rakennustyöntekijöitä ja lähiruoan tuottajia. Osuustoiminnallisena yrityksenä osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin.

Paras paikka elää -vastuullisuusohjelma

S-ryhmän "Paras paikka elää" -vastuullisuusohjelma kiteyttää osuuskaupan pieniä ja suuria vastuullisuustekoja. Vastuullisuus on osa joka päiväistä toimintaa; Eekoossa vastuullinen yritystoiminta ja ihmisten sekä luonnon hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Lisätietoa vastuullisuusteoista paraspaikkaelaa.fi