Ruoka-apu on vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

Etelä-Karjalan Osuuskauppa on Etelä-Karjalan maakunnan suurin ruuan lahjoittaja, yhteensä 21 Eekoon toimipaikkaa (Prismat, S-Marketit ja Salet) tekevät ruoka-apuyhteistyötä maakunnassa 15 eri toimijan kanssa. Ruoka-apuun valikoituneet yhteistyökumppanit noutavat tuotteet myymälöistä ja jakavat elintarvikkeet ruoka-apua tarvitseville. Tällä hetkellä Eekoon ja sen yhteistyökumppaneiden ruoka-avun piirissä on noin 1600 kotitaloutta joka viikko. Vuonna 2016 Eekoon ruoka-apuna jaettiin lähes 70 000 kassillista* ruokaa. 
 
Ruoka-avussa noudatetaan tarkasti elintarvikevirasto Eviran ohjeita, joilla varmistetaan ruoka-apuna jaettavan ruuan laatu. Kaikki lahjoitettavat tuotteet ovat käyttökelpoisia, mutta parasta ennen / viimeinen käyttöpäivä -merkintöjen vuoksi niitä ei voida myydä. 

Miksi ruoka-apua?

Syömäkelpoiselle ruoalle löytyy ottajia yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyessä. Pitkään jatkunut heikko taloustilanne on näkynyt myös Etelä-Karjalassa ruoka-avun hakijoiden määrän kasvuna. Tavoitteenamme on, että kaikki syömäkelpoiset elintarvikkeet päätyvät ruoaksi ja kompostiin menevän hävikkiruuan määrä saadaan mahdollisimman pieneksi.  
 
Koko S-ryhmän yhteisessä Paras Paikka Elää -vastuullisuusohjelmassa ruoka-avun lisääminen ja kompostoitavaksi sekä muuhun hyötykäyttöön menevän hävikkiruuan määrän vähentäminen on nostettu yhdeksi S-ryhmän keskeisistä vastuullisuustavoitteista. Uskomme että ruoka-apu on tärkeää ihmisille ja ympäristölle.
 
*Ruokakassien määrä on laskettu jakamalla vuonna 2016 lahjoitetun ruuan arvo 20 euron arvoisiin ruokakasseihin.