Eekoon kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
 
Rekisterinpitäjä: Etelä-Karjalan Osuuskauppa, PL 27, 53101 Lappeenranta
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Antti Heinonen, antti.heinonen@sok.fi
 
Rekisterin nimi: 
Etelä-Karjalan Osuuskaupan kilpailu- ja arvontarekisteri.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Luovuttamasi henkilötiedot tallennetaan väliaikaisesti arvonnan/kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi sekä voittajan kontaktointia varten. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen.
 
Rekisterin sisältämät tiedot:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
 
Säännönmukaiset tietolähteet: 
Henkilötietoja kerätään ainoastaan arvontalipukkeen kautta. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
Antamiasi henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolien käyttöön. Tiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojaus: 
Paperilla saatuja tietoja säilytetään lukituissa kaapeissa. Sähköisessä muodossa (esimerkiksi www-sivuilla) luovutetut tiedot tallennetaan S-ryhmän omilla palvelimilla sijaitseviin, teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
 
Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
 
Rekisterivastaava
Etelä-Karjalan Osuuskauppa,
PL 27, 53101 Lappeenranta