Hae tukea lasten ja nuorten harrastus­toimintaan Eekoon Kannustajat -ohjelmasta!

Eekoo tukee lasten- ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-ohjelman kautta. Järjestämme vuosittain yhden keskitetyn haun, jossa Etelä-Karjalassa lasten ja nuorten urheilu- tai kulttuuriharrastuksia järjestävät seurat voivat keskitetysti hakea tukea toimintaansa. Keskitetyllä haulla haluamme varmistaa seuroille tasapuolisen mahdollisuuden tulla huomioiduksi tukea jaettaessa.
 
jalkapalloilijat
 
Sponsorointikohteiden valinnassa on merkittävässä roolissa tuen jakautuminen mahdollisimman monipuolisesti ja suurelle joukolle lapsia ja nuoria. Pyrimme myös jakamaan tukea eri puolille Eekoon toimialuetta.
 
Vuoden 2017 haku alkaa tällä sivulla 1.2.2017.