Eekoo tukee lasten ja nuorten harrastamista Kannustajat -ohjelmalla

Eekoo tukee lasten- ja nuorten harrastustoimintaa vuosittain järjestettävällä Kannustajat-tukihaulla. Keskitetyssä haussa kaikki Etelä-Karjalassa lasten ja nuorten urheilu- tai kulttuuriharrastuksia järjestävät seurat voivat keskitetysti hakea tukea toimintaansa. Yhteisellä haulla haluamme varmistaa seuroille tasapuolisen mahdollisuuden tulla huomioiduksi tukea jaettaessa.

Kannustajat 2019
 
Vuoden 2019 Kannustajat-tuen saajat on valittu. Tukea jaettiin yhteensä 25 000 euroa ja se jakautui 33 seuralle ja yhdistykselle ympäri Etelä-Karjalaa. Tuen piirissä olevassa toiminnassa on mukana yhteensä lähes 8000 eteläkarjalaista lasta ja nuorta. Tukea saaneet seurat ja tukisummat löydät täältä.
 
Lisätietoja Kannustajat-ohjelmasta asiakkuus- ja hallintopäällikkö Antti Heinoselta,  p. 010 7620 027 tai antti.heinonen@sok.fi.