Eekoo tukee lasten ja nuorten harrastamista Kannustajat -ohjelmalla

Eekoo tukee lasten- ja nuorten harrastustoimintaa vuosittain järjestettävällä Kannustajat-tukihaulla. Keskitetyssä haussa kaikki Etelä-Karjalassa lasten ja nuorten urheilu- tai kulttuuriharrastuksia järjestävät seurat voivat keskitetysti hakea tukea toimintaansa. Yhteisellä haulla haluamme varmistaa seuroille tasapuolisen mahdollisuuden tulla huomioiduksi tukea jaettaessa.

Kannustajat Eekoo
 
Vuoden 2018 Kannustajat-haku on järjestetty. Tukea jaettiin yhteensä 15 000 euroa ja se jakautui 34 seuralle ja yhdistykselle, joiden tukea saavassa toiminnassa on mukana yhteensä noin 6000 eteläkarjalaista lasta ja nuorta. Tukea saaneet seurat ja tukisummat löydät täältä.
 

Lisätietoja Kannustajat-ohjelmasta asiakkuus- ja hallintopäällikkö Antti Heinoselta,  p. 010 762 0027 tai antti.heinonen@sok.fi.