Etelä-Karjalan Osuuskaupan johto-organisaatio

JOHTO-ORGANISAATIO

ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPAN JOHTORYHMÄ

Mervi Sillanpää-Jaatinen Aleksi Vuorinne Olli Kurppa

Toimitusjohtaja 
Mervi Sillanpää-Jaatinen
010 76 20010

Toimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemis-
kauppa
Aleksi Vuorinne
010 76 20025
Marketkaupan johtaja
Olli Kurppa
010 76 20011
Toimialajohtaja
Autokauppa
Juha Punkkinen
050 471 3300
   
Talousjohtaja
Annastiina Tiainen
010 76 20014
Asiakkuus- ja hallinto-
päällikkö

Antti Heinonen
010 76 20027