Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja neljä hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua  ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus 2018

Hallituksen jäsenet ovat Pekka Liutu, Kirsi Rehunen, Jaana Sandström ja Tapio Varis. Hallituksen puheenjohtajana toimii Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen.