Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja neljä hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua  ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus 2019

Eekoon hallitus

Hallituksen jäsenet ovat Kirsi Rehunen,  Pekka Liutu,  Mika Suomalainen ja Jaana Sandström. Hallituksen puheenjohtajana toimii Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen (kuvassa keskellä).