Eekoon hallinto ja johto

Eekoo tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Eekoo on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen, eteläkarjalaisten ihmisten omistama yritys. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen.

Kaikkien Eekoon toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Tutustu: Corporate Governance Statement

Etelä-Karjalan Osuuskaupan johto-organisaatio

JOHTO-ORGANISAATIO

ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPAN JOHTORYHMÄ

Mervi Sillanpää-Jaatinen Aleksi Vuorinne Olli Kurppa Jari Anttila

Toimitusjohtaja 
Mervi Sillanpää-Jaatinen
010 76 20010

Toimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemis-
kauppa
Aleksi Vuorinne
010 76 20025
Marketkaupan johtaja
Olli Kurppa
010 76 20011
Autokaupan johtaja
Jari Anttila
010 76 21602
   
Talousjohtaja
Annastiina Tiainen
010 76 20014
Asiakkuus- ja hallinto-
päällikkö

Antti Heinonen
010 76 20027

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajisto

Etelä-Karjalan Osuuskaupan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 60 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen edustajiston toimikausi on 2014-2018.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvosto

Eekoon hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 on edustajiston valitsemia. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, vahvistaa osuuskaupan strategiat ja tavoitteet.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvosto 2017
 
Eineluoto Sari, paveluvastaava, Luumäki
Helkala Juha, urakoitsija, Lappeenranta
Hirvonen Matti, ylikonstaapeli, Imatra
Hämäläinen Anna-Leena, emäntä, Rautjärvi
Härkönen Juha, ohjaaja, yrittäjä, Lappeenranta
Kiviranta Rauno, automyyjä, Lappeenranta (henkilöstön edustaja)
Kolehmainen-Mattinen Sirpa, KLT-kirjanpitäjä, Lappeenranta
Koskinen Jouko, maanviljelijä, Savitaipale 
Lankinen Lasse, yrittäjä, Lappeenranta
Lehmusvaara Antti, kuntayhtymän johtaja, rehtori, Lappeenranta 
Nevalainen Risto, opettaja, Ruokolahti 
Nylund Tarja, johtaja, Lappeenranta
Pulkkinen Petri, myyntipäällikkö, Lappeenranta (henkilöstön edustaja)
Sairanen Lea, yrittäjä, Punkaharju
Solja Jaana, hotellin vastaanottovirkailija, Imatra
Suninen Kari, johtaja, Lappeenranta
Suutari Marko, maatalousyrittäjä, Taipalsaari
Taipale Timo, tulliylitarkastaja, Lappeenranta
Tuunanen Jussi, toimitusjohtaja, Parikkala
Varis Juha, professori, Lappeenranta
Viitala Juha, ylilääkäri, Lappeenranta
 
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin johtaja Kari Suninen Lappeenrannasta ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi KLT-kirjanpitäjä Sirpa Kolehmainen-Mattinen Lappeenrannasta.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja neljä hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua  ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus 2017

Hallituksen jäsenet ovat Pekka Liutu, Kirsi Rehunen, Jaana Sandström ja Tapio Varis. Hallituksen puheenjohtajana toimii Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen.