Arinan kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Osuuskauppa Arina, Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Hanna Käsmä, hanna.kasma@sok.fi

Rekisterin nimi:
Osuuskauppa Arinan kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Luovuttamasi henkilötiedot tallennetaan väliaikaisesti arvonnan/kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi sekä voittajan kontaktointia varten. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään ainoastaan arvontalipukkeen/-lomakkeen kautta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Antamiasi henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolien käyttöön. Tiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Paperilla saatuja tietoja säilytetään lukituissa kaapeissa. Sähköisessä muodossa (esimerkiksi www-sivuilla) luovutetut tiedot tallennetaan S-ryhmän omilla palvelimilla sijaitseviin, teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rekisterivastaava
Osuuskauppa Arina
Nuottasaarentie 1
90400 Oulu