Palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille omistajille vuodesta 1917

 

Oulun ja Oulujoen alueelle päätettiin perustaa oma osuuskauppa 25.2.1917 pidetyssä kokouksessa. Jäsenmaksuksi säädettiin 10 markkaa, ja uuden osuuskunnan nimeksi valittiin Osuusliike Arina r.l. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen Arinalla oli 546 jäsentä, 39 työntekijää, 7 myymälää, jakelutoimintaa, leipomo ja makkaratehdas. Säästökassaoikeudet myönnettiin Arinalle vuoden 1919 lopussa ja  toiminta alkoi 1920.  Ostohyvityksiä maksettiin ensimmäisen kerran vuodelta 1927.

Seuraavina vuosikymmeninä toiminta laajeni ja monipuolistui sekä kaupungeissä että maaseudulla. Sota-aika asetti toiminnalle omat rajoituksensa, mutta jälleenrakentamisen myötä liiketoiminta lähti jälleen kasvuun.

1970-luvulle tultaessa rakennemuutos muokkasi suomalaisen yhteiskunnan ohella myös osuuskauppaa. Ihmisten siirtyessä maaseudulta kaupunkeihin useiden pienten paikallisosuuskauppojen toiminta kävi kannattamattomaksi. Pelastukseksi muodostuivat isommat alueosuuskaupat, jotka osoittautuivat elinkelpoisiksi. Oulun seudulla toimivaan Arinaan liittyi 1960-1990 –luvuilla useita pohjois-pohjalaisia ja lappilaisia paikallisosuuskauppoja.

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Arina on kehittänyt ja laajentanut toimintaansa koko Pohjois-Suomen hyväksi. Arinan asiakasomistajia oli vuoden 2015 lopussa jo lähes 160 000 ja toimipaikkoja 160.