Arinan hallinto ja johto

Omassa kaupassa omistajilla on päätös- ja vaikutusvalta!

Osuuskauppa Arinan päätökset tehdään asiakasomistajien edustajien muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä mainitut tehtävät. 

Arinan ylintä päätäntävaltaa käyttävään edustajistoon valitaan asiakasomistajien keskuudesta 4 vuoden välein vaaleilla 65 jäsentä. Arinan edustajiston vaalit järjestettiin 3. ‒18.4.2018. Seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2022.

Edustajiston tehtäviin kuuluu mm. käsitellä ja vahvistaa Arinan tilinpäätös sekä valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa.

Arinan hallintoneuvosto valvoo Arinan liiketoimintaa, vahvistaa strategiat sekä valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan. Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 22 valitsee edustajisto ja kaksi edustaa henkilöstöä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 3 vuotta ja kolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Arinan hallintoneuvoston, edustajiston, samoin kuin hallituksen ja tilintarkastajien kokoonpanot näet klikkaamalla vasemmalla olevan valikon sisältöihin.

Asiakasomistajat voivat vaikuttaa omistamansa osuuskaupan kehittämiseen edustajiston vaalien ohella käyttämällä aktiivisesti oman kaupan palveluja sekä antamalla palautetta palveluista suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.