Arinan arvot ja hyveet

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalainen kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset kotitaloudet. Omistajat ovat virallisesti osuuskaupan jäseniä ja heitä kutsutaan myös asiakasomistajiksi. Osuuskaupan tarkoitus ja samalla toiminta-ajatus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajille.

Vaalimme Arinalaisuus-yrityskulttuuria. Arinalaisuus on pohjoissuomalaista osuustoimintaa omistajien hyödyksi. Arinalaisuus on sitä, että teemme työmme joka päivä kilpailijoita paremmin omistajien hyödyksi. Kyse on sekä palveluasenteesta että osaamisesta. Visionamme on ylivoimainen hyöty omasta kaupasta.

 

Arvot

Arvot ovat keskeinen osa Arinalaisuutta. Pidämme aina mielessämme osuustoiminnan tarkoituksen. Se on olemassaolomme perusta ja ohjaa toimintaamme. Toiminnassamme korostuu omistajahyöty, jota tuotamme monin tavoin palvelujen käytön myötä.

Olemme aidosti kiinnostuneita ihmisistä eli omistajistamme, Arinalaisista työntekijöistä ja kaikista pohjoissuomalaisista. Tiedostamme tarpeita ja tunteita sekä toimimme niiden pohjalta. Koemme onnistuneemme, kun pohjoissuomalaiset kokevat saavansa hyötyä omasta kaupasta.

Toimimme tavoitteellisesti ja haluamme onnistua. Toimintaamme ohjaavat tavoitteet, jotka määritellään vastuualueittain Arinapuu-toimintasuunnitelmien tuloskortteihin. Arinapuiden avulla jokainen Arinalainen toteuttaa omassa roolissaan osuuskaupan tarkoitusta, mikä lisää työn merkityksellisyyttä.

Varmistamme osaamisen ja motivaation valmentamalla Arinalaisia ja luomalla edellytykset tavoitteiden toteutumiselle. Omistajien kokema ja saama hyöty sekä omistajien ja Arinalaisten tyytyväisyys ovat onnistumisemme mittareita.

 

Hyveet

Arinalaiset hyveet perustuvat arvoihin. Ne kuvaavat, millaista käyttäytymistä osuuskaupassa arvostetaan ja mihin toivotaan määrätietoisesti pyrittävän.

Arinalainen on omistajakeskeinen. Hän osaa tarkastella toimipaikkaa omistajan silmin ja ymmärtää, mitä omistajahyödyn tuottaminen omassa työssä tarkoittaa. Hän on palveluhenkinen.

Arinalainen on tavoitteellinen. Hän pitää haasteista ja haluaa kehittää itseään ja työtään. Hän innostuu ja nauttii työstään. Hän toimii suunnitelmallisesti ja pyrkii aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Arinalainen on aktiivinen. Hän viestii selkeästi ja monipuolisesti. Hän osaa priorisoida ja hallitsee kiireen. Hän hakee ja jakaa tietoa ja osaamista aktiivisesti. Hän hallitsee kysymisen ja kuuntelemisen taidon.

Arinalainen on rohkea. Hän on ennakkoluuloton ja uskaltaa heittäytyä, innostua ja innostaa. Hän nauttii työstään ihmisten kanssa. Hän arvostaa itseään ja uskaltaa puolustaa arvojaan ja mielipiteitään.

Arinalainen on vastuullinen joukkuepelaaja. Hän ymmärtää yhteisten arvojen merkityksen. Hän on luotettava ja lojaali työkaveri. Hän arvostaa muita ihmisiä ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arinalainen on ammattiosaaja. Hän omaksuu uusia asioita. Hän hallitsee toimintamallit ja työvälineet ja toimii joustavasti uusia ratkaisuja luoden. Hän kykenee kehittämään toimintaa ja osaamistaan.

Arinalainen arvostaa itseään. Hän panostaa itsensä johtamiseen. Hän ymmärtää ravinnon, levon ja liikunnan merkityksen. Hän löytää kiitollisuuden aiheita ja osaa käsitellä vastoinkäymisiä. Hän arvostaa omaa ja muiden työroolia ja -suorituksia. Hän on ylpeä itsestään ja työstään.