13.2.2009

Osuuskaupan tiedote 13.02.2009

Ympyrän vuosi 2008

Osuuskauppa Ympyrään liittyi 2130 uutta omistajaa vuoden 2008 aikana. Ympyrän asiakasomistajia oli vuoden vaihteessa 29 199 ja Ympyrän omistajat saivat Bonusta ja muita palautuvia euromääräisiä etuja keskimäärin 290 euroa jäsentä kohden. Ympyrä-konserni työllisti vuoden 2008 aikana keskimäärin 731 henkilöä ja henkilötyövuosia kertyi 558. Palveluverkoston kehittämiseen ja muihin investointeihin Ympyrä käytti 4,9 miljoonaa euroa. Ympyrä-konsernin kokonaismyynti oli 217 miljoonaa euroa, jossa kasvua 7,1 prosenttia.

Asiakasomistajatalouksien osuus kaikista kotitalouksista 63,7 %

Vuoden lopussa 2008 Ympyrän asiakasomistajien kokonaismäärä oli 29 199, kasvua edelliseen vuoteen 5,2 prosenttia. Uusia omistajia liittyi Ympyrään vuoden aikana kaikkiaan 2130. Asiakasomistajatalouksien osuus kaikista kotitalouksista nousi 63,7 prosenttiin. Bonusmyynti kasvoi 10 prosenttia ja oli 71 prosenttia Ympyrä-konsernin kokonaismyynnistä. Ympyrän asiakasomistajat saivat Bonusta 6,1 miljoonaa euroa, ylijäämän palautusta 1,2 miljoonaa sekä uutta maksutapaetua 0,1 miljoonaa euroa. Edellisten lisäksi Ympyrä maksoi asiakasomistajilleen täyteen maksetulle osuuspääomalle 12 prosentin koron ja lisäosuuksille 6 prosentin koron. Keskimäärin edellä mainitut edut olivat 290 euroa jäsentä kohden.

Ympyrä työllistäjänä 

Ympyrä-konserni työllisti vuoden 2008 aikana keskimäärin 731 henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi kaikkiaan 558. Palkkoja ja palkkioita Ympyrä-konserni maksoi 15,2 miljoonaa euroa ja henkilösivukuluja kertyi 4,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja taloudellinen tuki seutukunnalle

Ympyrä käytti investointeihin ja palveluverkoston kehittämiseen 4,9 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet olivat Kotkan Prisman laajennushankkeen aloitukseen liittyvät kiinteistöinvestoinnit, Sokos Hotel Kotkan Seurahuoneen majoituskapasiteetin lisääminen ja ravintola Fransmannin uudistaminen sekä Kotkansaaren Sale -lähimyymälän uudistaminen. Lisäksi useissa toimipaikoissa toteutettiin pienempiä kalustoinvestointeja ja kiinteistön korjauksia. Investointien lisäksi Ympyrä käytti 0,2 miljoonaa euroa seutukunnan kulttuuritarjonnan, urheilun ja liikunnan harrastamisen sekä erilaisten paikallisten tapahtumien tukemiseen.

Ympyrän kokonaismyynnin kasvu jatkui

Ympyrä-konsernin vuoden 2008 kokonaismyynti oli 217 miljoonaa euroa, jossa kasvua 7,1 prosenttia. Päivittäistavarakaupan myynti nousi 123,3 miljoonaan euroon, kasvun ollessa 9,2 prosenttia. Käyttötavarakaupan myynti oli 26,9 miljoonaa euroa, kasvun ollessa maltillisempi 2,8 prosenttia. Polttonesteiden myynnin arvo oli 18,2 miljoonaa ja kasvua 25,4 prosenttia. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti nousi 23 miljoonaan euroon, kasvun ollessa 13,1 prosenttia. Auto- ja autotarvikekaupan myynti sen sijaan laski 12,7 prosenttia, 18,8 miljoonaan euroon.

 

Tulostaso turvaa tulevaisuuden investointeja

Ympyrä-konsernin toiminnan tulos oli 8,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Viimeisten 5 vuoden toiminnan tulos on ollut keskimäärin 8,6 miljoonaa euroa vuodessa, yhteensä 43 miljoonaa euroa. Vuosien 2009-2011 investoinnit asiakasomistajiemme palveluverkoston kehittämiseen tulevat olemaan arviolta n. 35-40 miljoonaa euroa. Tasainen tulostasomme antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Suurimmat investointikohteet kuluvan vuoden osalta tulevat olemaan Prisman laajennus, Haminan S-marketin uudistaminen sekä Kotkan Seurahuoneen saunaosastojen uudistaminen. Lisäksi suunnitelmissa on kymmenien pienempien, pääasiassa kalustoinvestointien toteuttaminen. Ympyrä investoi vuonna 2009 arviolta 12 miljoonaa euroa eri kohteisiin. Investointien työllistävä vaikutus tulee olemaan merkittävä, sillä pelkästään Prisma-hankkeen työllistävä vaikutus kuluvan ja ensi vuoden osalta on arviolta 200 henkilötyövuotta.  

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Kyllönen, puh. 010 76 35002

Talouspäällikkö Maarit Heikkilä, puh. 010 76 35003