11.1.2010

Lehdistötiedote 11.01.2010

TuuliWatti Oy aloittaa tuulisähköntuotannon Porin Tahkoluodossa

LEHDISTÖTIEDOTE 11.1.2010

TuuliWatti Oy aloittaa tuulisähköntuotannon Porin Tahkoluodossa

Energiayhtiö St1:n ja SOK:n keväällä perustama teollisen tuulivoiman yhteisyritys TuuliWatti Oy aloittaa tuulisähkön tuotannon Porin Tahkoluodossa. WinWinDin toimittama 3 MW:n suurvoimala on ensimmäinen osa TuuliWatin Tahkoluotoon suunnittelemasta tuulipuistohankkeesta.

Teollinen tuulivoima on puhtaan energian osa-alue, jossa on paljon potentiaalia Suomessa.

– TuuliWatti keskittyy rakentamaan tuulipuistoja maa-alueille. Näin pystytään pienentämään siirtohäviöitä ja verkkoinvestointeja, TuuliWatti Oy:n tuore toimitusjohtaja, St1:n Uusiutuvan energian johtaja Jari Suominen kertoo.

Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

– TuuliWatissa saavutamme yhdessä merkittävän volyymin teollisen tuulivoiman rakentamisessa ja operoinnissa, mikä puolestaan tulee näkymään toiminnan kustannustehokkuudessa, sanoo Jari Suominen.

– S-ryhmä on yli 1600 toimipaikallaan Suomen kymmenen suurimman sähkönkuluttajan joukossa. Mahdollisimman energiatehokkaan toiminnan lisäksi strategisena tavoitteenamme on lisätä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön määrää merkittävästi. TuuliWatti tarjoaa meille tähän oivan mahdollisuuden, SOK:n hallintojohtaja Jari Annala toteaa.

TuuliWatti Oy:n tuulipuistohankkeet ovat käynnistyneet viime vuonna viiden kohteen hankekehityksellä ja tuulimittauksilla. Tänä vuonna kehitettävien kohteiden lukumäärä kasvaa kahdeksaan, joista ensimmäisten rakennustöihin päästään 2011.

St1 sai jo ennen TuuliWatin perustamista aloitetun Porin voimalahankkeen loppuun syksyllä ja sähköntuotannon nyt alkaessa se siirtyi TuuliWatin omistukseen. TuuliWatin operoima Tahkoluodon tuotantolaitos on korkein Suomeen tähän mennessä rakennettu tuulivoimalaitos. Laitos tuottaa noin 8.000 MWh uusiutuvaa tuulienergiaa vuodessa.

– Kokemukset kuluneen syksyn käyttöönoton ajalta Tahkoluodossa ovat erittäin lupaavat. Marraskuussa saavutimme jo erinomaisen 43 prosentin käyttöasteen, joka tarkoittaa kuukaudessa 930 MWh puhdasta tuulisähköä. Kun voimalaitoksen tuotanto nyt pääsee täyteen vauhtiin, odotamme korkeita tuotantotuloksia jatkossakin, Jari Suominen kertoo.

Porin alue on loistava esimerkki siitä, kuinka Tahkoluodon satama-alueen valmis infrastruktuuri on antanut sopivan sijoituspaikan teolliselle tuulivoiman tuotannolle. Näin Pori on luonut yhden Suomen parhaista teollisen tuulivoiman maalla sijaitsevista tuotantoalueista.

TuuliWatti Oy on uudentyyppinen toimija Suomen energiamarkkinoilla. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja lupa-asioiden käsittely rytmittää pitkälti resurssien tarvetta. TuuliWatin operointi rakentuu kustannustehokkaaseen malliin, jossa osakasyritysten työpanosta voidaan tarvittaessa kohdentaa joustavasti hankkeisiin niiden edetessä. Yhtiön hallinto muodostuu molempien osakasyritysten edustajista. TuuliWatti Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 11.1.2010 Jari Suominen. Hän toimii myös St1:n Uusiutuvan energian johtajana.

Lisätietoja:
TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, p. 050 595 6780, s-posti: jari.suominen@tuuliwatti.fi
SOK, hallintojohtaja (CFO) Jari Annala, p. 010 76 82040, jari.annala@sok.fi