12.2.2010

Osuuskaupan tiedote 12.02.2010

Tulostiedotus 2009

Vuosi 2009 Eepeellä palvelujen kehittämisen vuosi

Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 483,09 miljoonaa euroa, joka oli 13 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi (-2,6 % ). Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi 292 miljoonaan euroon (+ 6 %). Eepeen asiakasomistajille maksetut Bonukset nousivat 11,2 miljoonaan euroon (+ 3 %) ja maksutapaetu 0,12 miljoonaan euroon. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,06 miljoonaa euroa.

 

KAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2009

Maailmantalous supistui viime vuonna yli prosentin. Syvempi lama vältettiin vain erittäin voimakkaan ja eri talousalueiden samanaikaisen elvytyksen ansiosta. Vuosi oli historiallinen siinäkin mielessä, että voimakkaasta laskusta maailmantalous kääntyi lievään kasvuun vuoden puolivälissä.

Suomen talouden ongelmat keskittyivät vientiin ja investointeihin, jotka supistuivat voimakkaasti. Yksityisellä kulutuksella oli taloutta tasapainottava vaikutus, vaikka se supistuikin hieman. Yksityistä kulutusta ylläpiti suotuisa tulokehitys ja alhainen korkotaso. Inflaation jääminen nollaan piti yllä kotitalouksien reaalista ostovoimaa, vaikka säästämisaste nousikin merkittävästi. Ruuan arvonlisäveron aleneminen vaikutti positiivisesti inflaatioon loppuvuonna.

Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehitykseen on palautunut varsin nopeasti heikkenevästä työllisyydestä huolimatta.

 

Myynnit toimialoittain 2009

Marketkaupan myynti oli 268,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13,9 miljoonaa euroa (+5,4 %). Päivittäistavarakaupan kasvu ylittää valtakunnallisen kehityksen. Päivittäistavarakaupan kasvu oli 8,0 prosenttia edellisvuodesta (alv-muutos huomioituna 9,0 %). Käyttötavarakaupan kasvu oli 4,8 prosenttia. Eepeen marketkaupan markkinaosuus toimialueellaan nousee edellisestä vuodesta.

Maatalous- rautakaupan myynti, oli 117,7 miljoonaa euroa. Myynti pieneni 23,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja indeksi oli 83,2. Maatalouskaupan myynnin määrään vaikutti voimakkaasti hintojen yli 20 prosentin lasku vuodesta 2008. Eepee on maakunnan johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija.

Liikennemyymälöiden myynti oli 68,1 miljoonaa euroa, joka oli edellisen vuoden tasolla (+0,8 %). Polttonestekaupassa euromääräiseen myyntiin vaikutti maailmanmarkkinahintojen lasku, jolla oli myös vaikutuksensa vähittäismyyntihintoihin. Liikennepolttonesteiden volyymikehitys on ollut edellisvuoteen verrattuna positiivinen, valtakunnallisen kehityksen samanaikaisesti laskiessa. Polttoneste-kaupassa Eepeen ABC -ketjun markkinaosuuden voidaan arvioida vahvistuneen. 

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 17,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua 0,4 miljoonaa euroa (+2,2 %). Hotellien myynti (-4,4 %) ja käyttöaste laskivat hieman, mutta suhdannetilanne huomioiden menestys oli tyydyttävä. Ravintoloiden myynnit lisääntyivät yhteensä 0,6 miljoonalla eurolla (+5,1 %).

Ess Autotalo Oy:n myynti oli 9,8 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuoteen 4,0 miljoonaa euroa eli (-29 %). Myynnin määrään vaikuttivat uusien autojen heikko kysyntä sekä yhtiön Vaasan autotalon liiketoimintojen myynti Viescar Oy:lle. Käytettyjen autojen kauppa sekä huolto- ja korjaamomyynti menestyivät hyvin. 

 

Eepeen asiakasomistajamäärä

oli vuoden lopussa 61 777 (+2895). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 65 prosenttiin. Eepeen koko myynnistä Bonusmyynnin osuus oli 60,6 % eli 292,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,6 prosenttia vuodesta 2008. Asiakasomistajat saivat Bonusta 11,2 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,12 miljoonaa euroa vuoden 2009 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+3 %). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,06 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 206 €/ talous (edv 211 €).

 

Eepeen henkilöstön määrä oli vuoden vaihtuessa 1231 henkilöä

Lisäystä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 37 henkilöä. Henkilöstön lukumäärät ja osuudet prosentteina on esitetty alla olevassa taulukossa toimialoittain tilanteesta 31.12.2009 (Eepee-konserni):

 HENKILÖSTÖ

Lukumäärä

%kaikista

Muutos kpl

Marketkauppa

681

55,3

34

Maatalous- ja rautakauppa

93

7,6

-6

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

167

13,6

-12

Liikennemyymälä- ja polttonestakauppa

232

   18,8

27

Auto- ja autotarvikekauppa

21

1,7

-9

Muut yhteensä

37

3,0

3

Kaikki Yhteensä

1231

100 %

37

 

Investoinnit olivat 21,3 miljoonaa euroa

Suurimmat kohteet olivat Ähtärissä uuden S-marketin ja ABC liikennemyymälän yhteinen kiinteistö; uusi S-market Jouppi; uusi S-market kauppakeskus Lehtinen; Jurvan S-marketin laajennus; S-market Alakylän kalustouudistus; Kauhajoen ABC uudistus ja laajennus; S-Rautamarket Lapualla; Hyllykallion Agrimarketissa Multasormimyymälän rakennustyöt. Lisäksi tehtiin lukuisia pienempia myymäläverkoston ja kaluston parannustöitä.

S-ryhmässä tapahtui vuonna 2009 omistusjärjestelyjä, joissa S-Pankki Oy:n omistuksesta 50 % ja S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n osakeanti kohdistettiin 100 prosettisesti osuuskaupoille. Eepeen omistusosuudeksi tuli S-pankista 2,4 prosenttia ja Logistiikkakeskukset Oy:stä 4,8 prosenttia.

 

Konsernin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla

Eepee-konsernin liikevaihto oli 396,4 miljoonaa euroa, mikä oli 8,9 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa sen oltua edellisvuonna 10,1 milj. euroa. Tulosta rasittivat isojen investointien myötä kasvaneet liiketoiminnan kiinteät kulut sekä yhteensä 1,5 milj. eurolla kasvaneet poistot ja rahoituskustannukset. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 9,1 %. Tulosta voidaan pitää yleinen taloustilanne huomioiden tyydyttävänä.

 

 

Liikevaihto

Osuus % Eepeen

Indeksi

Liiketulos

Muutos edv.

Toimiala

M€

liikevaihdosta

v. 2008

M€

M€

 

 

 

 

 

 

Marketkauppa

220,6

56

106,2

12,7

0,9

Maatalous-rautak

97,8

24

83,5

0,4

-0,2

Liikennemyymäläk

54,6

14

101,0

0,7

0

Matk.-ravitsemisk

14,6

4

101,8

0,5

-0,1

Autokauppa

8,0

2

70,8

-0,4

0

 

Näkymät vuodelle 2010

Taantuman jälkeinen elpyminen maailmantaloudessa on alkanut, mutta vaikutukset tulevat hitaasti Suomen vientiteollisuuteen. Suomessa työttömyys jatkaa kasvuaan vielä ensi vuonna. Alkaneen vuoden näkymät ovat vähittäiskaupan kannalta haasteelliset, sillä ETLA:N ja Suomen Pankin viimeisten ennusteiden mukaan yksityinen kulutus ei juuri kasvaisi vuonna 2010. Vähittäiskaupan kannalta oleellista on työllisyyden taso ja sen vaikutukset yksityisen kulutuksen kehitykseen.

Eepeen hallitus on hyväksynyt vuodelle 2010 toimintasuunnitelman, jossa tavoitteena on 9,5 miljoonan euron toiminnan tulos ja investointien jatkaminen siten, että vuosina 2010 -2011 toteutetaan 30,0 miljoonan euron palveluverkoston kehityssuunnitelmat.

Pääkohteina tulevat olemaan

- Alahärman uusi liikekeskus, johon sijoittuvat Eepeen oma S-market, ravintolamaailma ja ABC-polttonesteautomaatti sekä useita ulosvuokrattavia liiketiloja. Työt ovat jo käynnistyneet ja käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa 2010.
- Soinin marketin laajennustyöt ovat menossa ja 400 neliöllä laajentuva Sale Soini avataan maaliskuussa 2010.
- Seinäjoen Hyllykallion PRISMA-kauppakeskuksen uudistaminen on suunnitteluvaiheessa.
- Alavuden uusi liikekeskuksen rakennustyöt, johon sijoittuvat S-market ja ABC Liikennemyymälä, ovat jo käynnissä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kimmo Simberg 0500 369 717, talousjohtaja Kaj Mäkelä 050 354 2211