1.2.2008

Osuuskaupan tiedote 01.02.2008

TOK:n myynti kasvoi 20 % vuonna 2007

TOK:N MYYNTI KASVOI 20 % VUONNA 2007

Turun Osuuskaupan (TOK) kokonaismyynti vuonna 2007 oli 492 miljoonaa euroa.
Myynti kasvoi 83miljoonaa euroa, eli 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Turun Osuuskaupan myynnin vahva kehitys on seurausta viime vuosien aikana tehdyistä onnistuneista investoinneista, koko henkilökunnan hyvästä työpanoksesta sekä voimakkaasta asiakasomistajamäärän kasvusta. TOK:n asiakasomistajat ovat entistä enemmän keskittäneet hankintojaan S-ryhmän toimipaikkoihin.

TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin

Market-toimialan myynti oli 329 M€, jossa oli kasvua 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. TOK:n market-kaupan kasvu oli alan kasvua nopeampaa. Myymäläverkoston kehitys oli ripeää. Kuluneen vuoden aikana avattiin neljä uutta S-markettia sekä neljä uutta Sale lähimyymälää. Erityisesti päivittäistavarakaupassa hintakilpailu jatkui kireänä. TOK:n Prismat, S-marketit ja Salet menestyivät kilpailussa hyvin kokonaisedullisella hinnoittelullaan sekä laajoilla valikoimillaan.
TOK:n marketit pystyivät lisäämään markkinaosuuttaan päivittäistavarakaupassa. TOK arvioi päivittäistavarakaupan markkinaosuutensa olleen vuonna 2007 noin 33 %, jossa oli kasvua 3 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

TOK:n marketit pystyivät lisäämään markkinaosuuttaan päivittäistavarakaupassa. TOK arvioi päivittäistavarakaupan markkinaosuutensa olleen vuonna 2007 noin 33 %, jossa oli kasvua 3 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Sokos-tavaratalojen myynti oli 30 M€. Tavaratalojen yhteenlaskettu myynti oli edellisen vuoden tasolla vaikka molempien yksikköjen toimintaa rasitti vuoden aikana käynnissä olleet saneeraukset.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti oli 48 M€, jossa oli 4 % kasvua edelliseen vuoteen. Kasvu arvioidaan markkinoiden kasvun mukaiseksi. Myynti kasvoi nopeammin ravintolaruokailussa, kun taas perinteisissä juoma - seurusteluravintoloissa myynti taantui tupakkalain voimaantultua kesäkuun alussa.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 85 M€, jossa oli kasvua 14 % edelliseen vuoteen. Moottoribensiinin volyymilla mitattuna markkinaosuuden kasvu jatkui edellisvuoden tapaan vahvana asiakasomistajien keskittäessä polttoaineostojaan ABC-asemille.

TOK:n palveluverkosto kehittyi voimakkaasti vuonna 2007

TOK:n toimipaikkaverkosto laajeni voimakkaasti viime vuoden aikana eri puolilla Varsinais-Suomea. Kaikkiaan avattiin 12 uutta toimipaikkaa. Uudet S-marketit avattiin Naantaliin, Turkuun Pansioon, Koivulaan sekä Majakkarantaan. Uudet ABC-polttonestejakelimot avattiin Kaarinaan sekä S-market Naantalin sekä Halisten yhteyteen. Sale-lähimyymälöitä avattiin kaikkiaan neljä eli Turkuun Laivurinkadulle ja Petreliukseen sekä Paraisten Tennbyhyn ja Nauvon kuntaan. Turun Hansa-korttelissa avattiin uusi Red Hot Chilis-ravintola.  Sokos Myllyn merkittävä laajennus Kauppakeskus Myllyssä valmistui marraskuussa. Tavaratalo Sokos Wiklundin mittava saneeraus aloitettiin kevään 2007 aikana. Vuonna 2008 valmistuvan uudistuksen myötä Sokos Wiklundin myyntiala kaksinkertaistuu. Saneerauksen jälkeen Sokos Wiklund on heti Sokos Helsingin jälkeen Suomen toiseksi suurin Sokos-tavaratalo.

TOK:lle 100 000:s asiakasomistajatalous

Uusien asiakasomistajien kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2007.  TOK:n 100 000:s asiakasomistajatalous liittyi joulukuun lopussa uudessa S-market Majakkarannassa.
Kaikkiaan uusia asiakasomistajia TOK:lle tuli vuoden 2007 aikana 10 368.  Vuoden 2007 lopussa TOK:n asiakasomistajatalouksien määrä oli 100 262, mikä oli yli 52 % TOK:n toimialueella asuvista talouksista.

– Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan toimipaikkoihin jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on jo 81 %. Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa kasvusta, sillä Bonusta kertyi asiakasomistajille vuoden 2007 aikana 19 miljoonaa euroa, eli 17 % edellisvuotta enemmän, kertoo TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen. 
Bonuksen lisäksi TOK maksoi vuonna 2007 10 % korkoa asiakasomistajien sijoittamille osuusmaksuille, yhteensä 0,9 M€.

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto ja hallitus

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on päättänyt, että osuuskaupan hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla vuonna 2008. Hallitukseen kuuluvat:
toimitusjohtaja, KTM Harri Koponen(pj),
maanviljelijä Matti Yrjövuori (varapuheenjohtaja),
DI, MBA Heikki Elo,
asianajaja, varatuomari Matti Manner,
johtamiskoulutusinstituutin johtaja, KTT Pirjo Vuokko
manager, management acc. and treasury, ekonomi, Maija Junkola-Lehtonen

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa laamanni Matti Vanto Raisiosta.

Turun Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu on alkanut

Turun Osuuskaupassa järjestetään tänä keväänä edustajiston vaalit. Vaalien ehdokasasettelu alkoi joulukuussa 2007. Edustajisto käyttää osuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille on osuuskaupan säännöissä määrätty. Edustajisto valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi.

– Edustajiston rooli osuuskaupan päättävänä elimenä on erittäin tärkeä. Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, hallintoneuvoston valinta ja sääntöjen muuttaminen. Juuri edustajistossa tehtiin esimerkiksi historiallinen päätös S-Pankin perustamisen yhteydessä säästökassavarojen siirtämisestä pankkiin, TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen toteaa.

Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on tärkeä asema tiedonvälittäjänä osuuskaupan johdon ja laajan asiakasomistajakunnan välillä. Osuuskaupan vaaleissa voidaan asettaa ehdokkaaksi jokainen ennen vaalivuotta osuuskauppaan hyväksytty henkilöjäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan toimialueella.

– Edustajistossa on hyvä olla eri-ikäisiä ja erilaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä. Tärkeintä on halu olla mukana kehittämässä oman alueen elinvoimaisuutta oman osuuskaupan toiminnan kautta, toimitusjohtaja Harri Koponen kannustaa.
Ehdokaslistat on jätettävä perjantaihin 18.1.2008 klo 16.00 mennessä. Lisätietoja ehdokasasettelusta ja edustajiston vaaleista löytyy osoitteesta www.tok.fi. Turun Osuuskaupan vaalien ehdokaslistat julkistetaan 4.3.2008 ja äänestysaika on 10.-25.3.Vaalit toimitetaan postitse. Vaalien tulos julkistetaan 29.3.

TOK on yli 100 000 varsinaissuomalaisen perheen omistama yritys

Turun Osuuskauppa toimii 36 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Sen tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajatalouksille. Turun Osuuskauppa toimii market-, liikennemyymälä-, majoitus- ja ravitsemis- sekä tavaratalokaupassa työllistäen yli 2 000 henkilöä.

Tulos- ja toimintakatsausinformaatio vuodelta 2007 annetaan 13.2.2008.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Harri Koponen, puh: 050–388 4030,email: harri.koponen@sok.fi talousjohtaja Mika Nupponen, puh: 0500-432 817, email: mika.nupponen@sok.fi