3.1.2018

Osuuskaupan tiedote 03.01.2018

Tiedotus Osuuskauppa Keulan jäsenille

Edustajiston vaalit 8.3. - 21.3.2018

Äänestysmenettely
Osuuskauppa Keulan 30-jäseninen edustajisto seuraavan neljän vuoden mittaiseksi toimikaudeksi valitaan jäsenten postitse tai sähköisesti suorittamalla äänestyksellä 8.3. – 21.3.2018 välisenä aikana.

Edustajisto käyttää sääntöjen 11 §:ssä todettua ylintä päätösvaltaa osuuskaupassa. Sen tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta.

Äänioikeus
Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua jäseneksi hyväksytyllä ja 15 vuotta täyttäneellä osuuskunnan jäsenellä. Jäseniä kehotetaan tarvittaessa tarkistamaan jäsenrekisterissä oleva postiosoitteensa, johon äänestysmateriaali lähetetään puh. (02) 8330 220.

Ehdokkaiden asettaminen
Ehdokasasettelua varten hallintoneuvosto on osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suorittanut seuraavan jäsenaluejaon ja vahvistanut alueittain edustajiston jäsenten lukumäärän alueen jäsenmäärien mukaisessa suhteessa:

Ehdokaslistat, ehdokkaat, asiamiehet ja ehdokkaiden vaalikelpoisuus
Vaalijärjestyksen mukaan vähintään kolme jäsenalueella asuvaa osuuskunnan äänioikeutettua jäsentä on oikeutettu esittämään vaalia varten ehdokaslistan, jossa tulee olla mainittuna samalla jäsenalueella asuvia osuuskaupan vaalikelpoisia jäseniä vähintään kaksi ja enintään kaksinkertaisena se lukumäärä, mikä edellä on ilmoitettu varsinaisia edustajia yhteensä valittavaksi tältä jäsenalueelta. Vaalikelpoinen (= henkilö, joka voi asettua ehdokkaaksi vaaleissa) on ennen vaalivuotta osuuskuntaan hyväksytty jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen. Jäsen saa olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa.

Linkki sähköiseen ehdokasasettelupalveluun löytyy 15.1.2018 alkaen osoitteesta www.osuuskauppavaalit.fi/keula. Osuuskaupan säännöt ja edustajiston vaalijärjestys ovat myös nähtävissä samassa osoitteessa sekä Keulan konttorilla, Äyhönjärventie 1, 26100 Rauma.

Ehdokaslistat täytetään ja hyväksytään sähköisesti pankkitunnuksilla 31.1.2018  klo 24.00 mennessä.

OSUUSKAUPPA KEULA
S-vaalilautakunta

Sinikka Kelhä                          Ari Pakaslahti
Puheenjohtaja                        Sihteeri