16.4.2019

Osuuskaupan tiedote 16.04.2019

Tiedonanto: HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

kevätkokous pidetään tiistaina 23. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen klo 18.00 HOK-Elannon kokoustiloissa, Kaupintie 14, 00440 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, kevätkokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 15.4.2019

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet

 

 HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

vårmöte hålls tisdagen den 23 april 2019 från kl. 18.00 på HOK-Elanto, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Vårmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

Helsingfors den 15.4.2019

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.