19.12.2013

Osuuskaupan tiedote 19.12.2013

Taavi Heikkilä nousee SOK:n pääjohtajaksi

SOK:n hallintoneuvosto nimitti torstaina SOK:n uudeksi pääjohtajaksi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilän. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2014 alussa.

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkaraisen mukaan Taavi Heikkilä valikoitui prosessissa, jossa tarkasteltiin kaikkiaan yli kolmeakymmentä eri nimeä. Valinnan viime vaiheessa oli mukana Heikkilän lisäksi kaksi S-ryhmän ulkopuolelta olevaa henkilöä.

— Loppusuoran ehdokkailla oli kullakin omat vahvuusalueensa, jotka menivät osin ristiin. Kokonaistarkastelussa he olivat varsin tasavertaisia, jolloin Taavi Heikkilän valintaa puolsi vahva kaupan eri toimialojen tuntemus ja työhistoria S-ryhmässä.

Uusi pääjohtaja Taavi Heikkilä on syntynyt vuonna 1962. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1988.

Ennen Osuuskauppa Hämeenmaata Heikkilä työskenteli SOK:n kehitysjohtajana ja hankintayhtiö Intrade Partnersin toimitusjohtajana. Hän tuntee hyvin myös rahoituspalveluiden kehityksen työskenneltyään 90-luvulla SOK:n rahoitusjohtajana ja oltuaan myöhemmin S-Pankin hallituksen jäsen.

Heikkilä näkee S-ryhmän ehdottomaksi vahvuudeksi sen, että neljä viidesosaa suomalaisista kotitalouksista on vahvojen alueellisten osuuskauppojen jäseniä. Haasteita puolestaan nousee kaupan toimintaympäristön voimakkaasta muutoksesta.

— Sääntelyä ollaan asteittain vapauttamassa, ulkomainen kilpailu lisääntyy ja verkkokauppa muuttaa kaupan ja asiakkaiden toimintatapoja. S-ryhmän täytyy olla mukana tässä kehityksessä aktiivisena toimijana. Jatkossa haemme kasvua jo olemassa olevista neliöistä palveluamme parantamalla, Taavi Heikkilä linjaa.

Osuuskauppojen edustaman alueellisuuden rinnalla Heikkilä uskoo jatkossa korostuvan yhä enemmän hyvän hinta-laatu-suhteen merkitys sekä toiminnan läpinäkyvyyden vaatimus.

— Tuotteissa se merkitsee parempia alkuperämerkintöjä ja alkuperän jäljitettävyyttä, hallinnossamme ja viestinnässämme puolestaan aiempaa suurempaa avoimuutta.

Aiempi SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä erosi tehtävästään syyskuussa. Syksyn ajan pääjohtajan sijaisena on toiminut SOK:n liiketoiminnan johtaja Antti Sippola.

Heikkilä Hämeenmaalla vuodesta 2004

Taavi Heikkilä on toiminut Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajana vuodesta 2004 alkaen. Hänen kaudellaan Hämeenmaa on menestynyt erinomaisesti usealla mittarilla mitattuna. Osuuskaupan myynti on lähes kolminkertaistunut ja uusia työpaikkoja on syntynyt 1 600. Hämeenmaan investoinnit Kanta- ja Päijät-Hämeen kaupan palveluiden kehittämiseen ovat olleet Heikkilän toimitusjohtajakautena yhteensä 563 miljoonaa euroa.

Heikkilän mukaan Hämeenmaan vahvuus on osaava ja motivoinut henkilöstö, jonka kanssa on ollut ilo tehdä töitä.

— Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet upeaa aikaa ja Hämeenmaa on ollut todella dynaaminen työpaikka. Työilmapiiri Hämeenmaalla on erinomainen.  Siitä kiitos kuuluu koko henkilökunnalle, omalle johtoryhmälle sekä hallinnolle.

Uuden toimitusjohtajan haku käynnistetään

Hämeenmaan uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistetään välittömästi.

- Tässä vaiheessa on liian aikaista kertoa aikataulusta, mutta tavoitteena on löytää paras mahdollinen toimitusjohtaja Hämeenmaalle, joten valintaprosessi tullaan toteuttamaan huolella, hallintoneuvoston puheenjohtaja Maija-Liisa Lindqvist kertoo.

Hämeenmaan vt. toimitusjohtajana toimii 1.1.2014 alkaen talousjohtaja ja toimitusjohtajan varamies Risto Korkka siihen saakka kunnes uusi toimitusjohtaja nimitetään.

 

Lisätietoja:

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen, gsm 040 550 2932

Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja SOK:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Maija-Liisa Lindqvist, gsm 0400 561 077

SOK:n pääjohtaja (1.1.2014 alk.) Taavi Heikkilä, gsm 050 68 037