31.1.2019

SSO:n vaalilinjaus

SSO arvostaa edustuksellista demokratiaa, valitsevathan myös osuuskaupan omistajat edustajansa päätöksentekijöiksi demokraattisesti. SSO on kuluttajaosuuskunta, jonka paikalliset ihmiset Salon Seutukunnalla ja länsillä Uudellamaalla omistavat, noin 70 % kaikista kotitalouksista.​
Puoluepolitiikka ei ole läsnä osuuskauppatoiminnassa eli SSO on yrityksenä puoluepoliittisesti täysin neutraali ja sitoutumaton.​
 
SSO ei tue puolueita tai piirijärjestöjä rahallisesti tuotelahjoitusten tai kannatusilmoitusten muodossa. ​
 
Rahallisen tuen sijaan annamme vaalien yhteydessä puoluejärjestöille mahdollisuuden tehdä omaa vaalityötään SSO:n kiinteistöjen edustoilla seuraavilla periaatteilla:​
  • Vaalityöstä on sovittu toimipaikan päällikön kanssa sähköpostitse.​
  • Annetaan tasapuolisesti mahdollisuus vaalityöhön ja demokratian edistämiseen toimipaikan yhteydessä kaikille siitä kiinnostuneille puoluejärjestöille.​
  • Ohjeellinen kampanjapäivien lukumäärä per puolue on max. 2 päivää per toimipaikka / vaalit.​
  • Vaalityön paikaksi tarjotaan ainoastaan ulkoalueita sisäänkäynnin läheisyydestä. Haluamme taata asiakkaille asiointirauhan. ​
  • Asiakkaiden autoihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia. ​
  • Toimipaikan yhteydessä tehtävä vaalityö ei saa häiritä asiakkaita. ​
  • SSO pidättää oikeuden keskeyttää vaalityö, mikäli tämä häiritsee asiakkaiden asiointia tai vaalityössä havaitaan epäasiallisia tai loukkaavia kannanottoja yksilöitä tai yhteisöjä kohtaan. Toimipaikan päälliköillä on tarvittaessa oikeus vaalityön keskeytykseen em. perusteilla.​
  • Vaaleissa osa osuuskaupan kiinteistöistä toimii ennakkoäänestyspaikkoina. Ennakkoäänestysaikana vaalityö ei ole sallittua ko. kiinteistöissä.  ​