2.9.2013

Osuuskaupan tiedote 02.09.2013

SSO tehostaa rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialan toimintaa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n tavoitteena on saavuttaa rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialalla 1,5 miljoonan euron säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä muuttamalla toimintatapoja ja karsimalla kuluja. Yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa SSO arvioi, että tehostamissuunnitelmat voivat johtaa noin 20 henkilön vähentämiseen.

Elokuun 21. päivänä päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oli noin 180 rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialan työntekijää, joista toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 139 työntekijää. SSO on hakenut säästöjä kattavasti kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä kaikista kuluista, myös muista kuin henkilöstökuluista. Säästöt kertyvät muun muassa muuttamalla toimintatapoja, selkeyttämällä organisaatioita sekä tehostamalla toimintoja.

─ Nykyinen jo pidempään jatkunut taantuma, markkina- ja kilpailutilanteen muutos sekä
rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialan tappiollinen tulos edellyttivät, että meidän oli arvioitava kyseisen toimialan toimintoja uudelleen. Rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan merkittävä uudistaminen ja henkilöstön vähentämisestä johtuen vaikeat ja ikävätkin ratkaisut ovat nykytilanteessa välttämättömiä, SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen kertoo.

Organisaatioita uudistetaan

Rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan liiketoiminnan toimintaympäristö on voimakkaiden muutosten edessä. Eri toimintojen kilpailukyvyn säilyttäminen tulevaisuudessa ja liiketoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen edellyttävät myös rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialalta toiminnan selkeyttämistä ja toimintojen edelleen kehittämistä.

Heinäkuun 8. päivänä alkaneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 21.8.2013. Neuvottelujen jälkeen viime viikolla SSO:n hallituksessa tehtyjen päätösten mukaan henkilöstön vähennystarve on vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 25 henkilöä ja enintään 13 henkilön työsuhteen osa-aikaistaminen tulee kyseeseen. Uusia työtehtäviä uudelleenorganisoinnin myötä rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialalle syntyy vähintään viisi. Jos mahdolliset irtisanotut henkilöt vastaanottavat kyseiset työtehtävät, on mahdollisten irtisanottavien arvioitu kokonaismäärä 20 henkilöä. Muut henkilövähennykset toteutetaan muun muassa määräaikaisuuksien päättymisillä. Lisäksi yhden kuukauden lomautus on koko toimialalla mahdollinen. Tarveharkinnan jälkeen tehtävä mahdollinen lomautus toteutettaisiin viimeistään kevään 2014 aikana. SSO:lla on tällä hetkellä useita työtehtäviä avoimena eri toimialoilla ja irtisanotut pyritään ensisijaisesti sijoittamaan SSO-yhtymän sisällä uusiin tehtäviin.

Rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan toimialan johtamisesta vastaa 1.9.2013 alkaen talous- ja kehitysjohtaja Anja-Anniina Pirttimaa oman toimensa ohella. RMP-toimialan johtoryhmän muodostavat: talous- ja kehitysjohtaja Anja Anniina Pirttimaa (pj), maatalouden ryhmäpäällikkö Erkki Bertling, rautakaupan ryhmäpäällikkö Harri Jalkanen, Kodin Terran johtaja Olli Eskola, controller Tommi Selenius ja RMP:n assistentti Päivi Talikka (sihteeri).

S-Rauta Lohjan toiminta päättyy syyskuun aikana

Toiminnan tehostamisen myötä SSO luopuu Lohjan keskustassa toimivan S-Raudan toiminnasta. ─ Yksikkö avattiin keväällä 2012, mutta sen kehitys ei lähtenyt sille polulle kuin suunnittelimme, joten luovumme sen toiminnasta syyskuun aikana. Yksikön työntekijöille on tarjottu töitä SSO:n muista yksiköistä, kertoo Jääskeläinen.

S-kanavan sisällöt asiasanalla: Sso, Yhteistoimintaneuvottelut