21.8.2014

Osuuskaupan tiedote 21.08.2014

SSO rekisteröityi Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen rekisteriin

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on rekisteröitynyt EU:n Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen rekisteriin.

Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen periaatteissa on kyse EU:n laajuisesta, elintarvikeketjun osapuolten yhteisestä, vapaaehtoisuuteen perustuvasta aloitteesta. Aloitteen tavoitteena on edistää hyviä kauppatapoja ja sopimusvapautta sekä säilyttää eurooppalaisen elintarvikeketjun kilpailukyky.

"Osuuskauppamme on toiminut hyvien kauppatapojen mukaisesti, joten rekisteröityminen periaatteiden noudattamiseen oli meille luontevaa", SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen toteaa.

Ennen virallista rekisteröitymistä osuuskauppa on arvioinut omia toimintatapojaan.

"Tavoitteenamme on ollut löytää mahdollisia kehityskohteita ja samalla varmistua siitä, että toimintamme ja sopimuskäytäntömme ovat kaikilta osin linjassa hyvien kauppatapojen kanssa", Jääskeläinen jatkaa.

Hyvän kauppatavan periaatteiden mukaan elintarvikeketjun toimijoiden on huomioitava kuluttajan intressit, kunnioitettava sopimusvapautta ja noudatettava liikesuhteessa hyvää käytäntöä. Periaatteiden mukaan esimerkiksi sopimukset on tehtävä kirjallisena, niitä ei saa muuttaa yksipuolisesti ja osapuolten on kannettava kohtuullinen yritysriski.

"Haluamme olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani paikallisille tavarantoimittajillemme nyt ja tulevaisuudessa. Toivotaan, että nämä elintarvikeketjun yhteiset pelisäännöt osaltaan edistävät koko suomalaisen ruokaketjun hyviä kauppatapoja ja parantavat samalla alan kilpailukykyisyyttä", Jääskeläinen summaa.