29.8.2012

SOK:n tuella osuustoiminnallista intoa ja tietotaitoa Ugandaan

Yksi paraikaa vietettävän YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden tärkeimmistä tavoitteista on osuustoiminnallisen yritysmuodon tunnetuksi tekeminen ja lisääminen erityisesti kehittyvissä maissa. S-ryhmä tarttui nyt osaltaan tähän haasteeseen.

SOK on sitoutunut lahjoittamaan varoja kehitysyhteistyöjärjestö SolidaarisuudenUgandan Myanzin alueen osuuskuntien kehityshankkeeseen uuden Bank4Hope -lahjoituskanavan kautta. Bank4Hopen nettisivuilla kuka tahansa voi lahjoittaa rahaa ja seurata reaaliaikaisesti lahjoitusten perillemenoa sekä saada kuvia ja viestejä avun saaneilta. SOK:n lahjoitusten avulla Solidaarisuuden työstä Myanzin alueella hyötyvät yhä useammat pienviljelijät.

Konfliktien ympäröimä Uganda kuuluu maailman köyhimpiin maihin. Suurin osa maaseudun ihmisistä saa toimeentulonsa pienimuotoisesta kotitarveviljelystä. Ugandan suotuisa maaperä sekä suhteellisen runsassateineen ja lämmin ilmasto soveltuisivat menestyksekkääseen maatalouteen, mutta maatalouden alhainen tuottavuus, korkeat panoskustannukset, heikosti toimivat markkinat, huonokuntoinen infrastruktuuri sekä markkinataitojen puute ovat kuitenkin estäneet tämän mahdollisuuden hyödyntämistä.

Ugandassa Myanzissa käynnissä olevan, kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden aloittaman osuuskuntien kehityshankkeen tarkoitus on nostaa pienviljelijöiden tulotasoa ja parantaa elintasoa. Tasa-arvoisuuden vuoksi hankkeeseen on valittu yhtä paljon naisia ja miehiä, nuoria ja vanhempia. Hankkeessa on mukana 12 osuuskuntaa ja 1 osuuskassa, joissa on 3 000 jäsentä.

Osuustoiminta ei ole Myanzin alueella uusi toimintamuoto. Osuustoimintaa on kuitenkin ollut lähinnä paperilla, eikä yhteistoimintaa ole ollut juuri nimeksikään. Viljelijöillä oli alusta asti hyvä tahto ja innostus tehdä yhdessä. Heiltä kuitenkin puuttui tietotaitoa ja rahoitusta.

Hankkeen myötä on herätelty ja herätellään nukkuvia osuuskuntia ja näytetään, että osuustoiminnalla voidaan yhdessä tekemällä muuttaa omaa ja yhteisön elämää. Paikallisten viljelijöiden kouluttaminen on hankkeen parasta antia. Viljelijöille opetetaan parempia tuotantomenetelmiä, ja heitä koulutetaan osuustoiminnallisuudesta ja arvonlisäyksestä.

Tutustu Myanzin alueen osuustoimintaan: http://acemyanzi.org/

Lue lisää Bank4Hopen innovatiivisesta lahjoituskanavasta: http://solidaarisuus.bank4hope.org/fi

Lisätietoja kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuudesta: http://www.solidaarisuus.fi/