27.8.2009

Lehdistötiedote 27.08.2009

SOK:n logistiikkakeskukseen Suomen suurin uusiutuvaa energiaa käyttävä hybridilaitos

Lehdistötiedote 27.8.2009                                      

SOK:n logistiikkakeskukseen Suomen suurin uusiutuvaa energiaa käyttävä hybridilaitos

SOK:n uuden logistiikkakeskuksen energiaratkaisuksi on valittu lähes yksinomaan uusiutuvia ja hiilidioksidivapaita energiamuotoja käyttävä yhdistelmälaitos. Laitos tuottaa kaiken logistiikkakeskuksen vaatiman lämmitys- ja jäähdytysenergian.

Geo- ja bioenergiaa käyttävä hybridilaitos on suurin Suomessa toteutettu geoenergiaa hyödyntävä laitos. Aiemmin vastaavaa tekniikkaa on maassamme hyödynnetty vain pienessä mittakaavassa, ja lähin vastaavan mittaluokan laitos sijaitsee Oslossa.

Energiaratkaisun taustalla on selvitys, jossa Suomessa ensimmäisen kerran vertailtiin perusteellisesti ison laitoksen tarpeisiin soveltuvia energiaratkaisuja. Paraikaa ovat käynnissä neuvottelut yhdistelmälaitoksen toimittajasta.

SOK:n kiinteistöjohtaja Janne Rytkösen mukaan SOK on tehnyt energiaratkaisunsa pohjaksi ainutlaatuisen kehitystyön.

– Olemme olleet tienavaajia, sillä näin isoa, useaan uusiutuvaan energiamuotoon perustuvaa hybridilämmitysjärjestelmää ei ole aiemmin Suomessa suunniteltu eikä toteutettu. Tehty kehitystyö näkyy myös merkittävänä energiansäästönä ja erittäin pieninä hiilidioksidipäästöinä. Olemme siis ottaneet valtavan askeleen ympäristöystävällisyydessä.

Lämmitysenergiaa logistiikkakeskus käyttää suhteessa puolet vähemmän kuin tavallinen omakotitalo. Hiilidioksidipäästöissä ero on vielä suurempi: hybridilaitoksen ansiosta sen hiilidioksidipäästöt ovat suhteessa alle sadasosan omakotitalon päästöistä.

Vuodessa hybridilaitoksesta syntyy hiilidioksidia vain 400 tonnia, kun vastaavan energiamäärän tuottaminen kaukolämmöllä aiheuttaisi 6000 tonnin vuotuiset hiilidioksidipäästöt.

Hybridijärjestelmän takaisinmaksuaika on seitsemän vuotta pidempi kuin perinteisen kaukolämpöjärjestelmän, mutta sen jälkeen laitoksen toiminta on hyvin edullista.

Logistiikkakeskus vastaa kymmentä eduskuntataloa

Sipoon Bastukärriin vuonna 2012 valmistuvan logistiikkakeskuksen kokonaisinvestointi on noin 150 miljoonaa euroa. Rakennus on kooltaan noin 75 000 bruttoneliömetriä ja tilavuudeltaan yli miljoona bruttokuutiometriä. Sen koko vastaa kymmentä eduskuntataloa tai noin 2 350 omakotitaloa.

Rakennuksen vuotuinen lämpöenergiantarve on noin 27 gigawattituntia, ja jäähdytysenergiaa sen arvioidaan käyttävän vajaat kaksi gigawattituntia vuodessa.

Logistiikkakeskuksen vaatimasta lämpöenergiasta noin puolet tuotetaan geoenergialla ja vajaat puolet pelleteillä tai muilla biopolttoaineilla. Öljyllä lämmöntarpeesta tuotetaan vain muutama prosentti. Laitoksen jäähdytykseen käytetään yksinomaan maaperästä saatavaa geoenergiaa.

Hybridilaitoksen geoenergiakenttä koostuu 150 kaivosta, joiden kunkin syvyys on 300 metriä. Kenttä muodostaa pitkäaikaisen energiavarannon, eräänlaisen energiapankin, jota hyödynnetään sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Pankkia ladataan kiinteistön ilmaisenergioilla ja kesäaikana aurinkoenergian keräimenä toimivalla pihalämmitysputkistolla.

Geologian tutkimuskeskuksen kanssa tehdyllä selvitystyöllä on varmistettu, että alueen energiakenttä ei ehdy ja että siitä saadaan taloudellisesti kannattava tuotto vuosikymmenien ajan.

Hybridijärjestelmän rakentamisesta saatuja tietoja ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös muissa SOK:n hankkeissa. Yhdistelmälaitos on saanut Tekesin kehitystukea ja sille on haettu investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Kehitystyölle asetetut tavoitteet ja nyt tehty työ ovat osa SOK:n vastuullisuuslinjauksia. Jo saatu julkinen tuki on osoitus siitä, että vastuullisuuden eteen tekemäämme työtä pidetään tuloksekkaana", rakennusprojektia SOK:lla johtava rakennuttajapäällikkö Juha Äijälä arvioi.

Valmistuttuaan Sipoon logistiikkakeskus työllistää noin 700 henkilöä, ja se vastaa käyttötavaroiden toimituksista S-ryhmän toimipaikkoihin. Logistiikkakeskuksen rakentamisaikainen työllisyysvaikutus on useita tuhansia henkilötyövuosia.

Lisätietoja: SOK:n kiinteistöjohtaja Janne Rytkönen, puh. 010 76 82142