3.5.2012

Lehdistötiedote 03.05.2012

SOK selkeyttää päivittäis- ja käyttötavarakaupan organisointia

SOK suunnittelee päivittäis- ja käyttötavarakaupan toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestelyä. Tavoitteena on säilyttää toimialojen kilpailukyky ja turvata toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa alkavat 8. toukokuuta. Osana uudelleenjärjestelyä hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partners Oy:n hankinta ja saatavuuden ohjaus siirtyivät SOK:lle 1.5.2012 SOK-yhtymän sisäisessä liikkeen luovutuksessa.

Muutoksen tavoitteena on parantaa kilpailukykyä selkeyttämällä työnjakoa ja vastuita. 

"Päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Kilpailukyvyn säilyttäminen jaliiketoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen edellyttävät myös S-ryhmän toimijoilta parempaa reaktionopeutta ja toimintamallien selkeyttämistä", johtaja Vesa Kyllönen perustelee uudistusta.

Osana uudelleenjärjestelyä 1.5.2012 tehtiin SOK-yhtymän sisäinen liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksessa hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partners Oy:n hankinta- ja saatavuudenohjaustoiminnoissa sekä näihin liittyvissä tukitoiminnoissa työskentelevät siirtyivät vanhoina työntekijöinä SOK:n päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan ketjuohjauksiin.

Inex Partners Oy keskittyy jatkossa varastointi- ja kuljetuspalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Tavoitteena on, että SOK:n päivittäis- ja käyttötavarakaupan uudet organisaatiot ovat selvillä ja yhteistoimintaneuvottelut saadaan päätökseen ennen juhannusta. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on noin 730 työntekijää.

Lisätietoja:
SOK:n päivittäistavarakaupan, ravitsemiskaupan ja polttonestekaupan johtaja Vesa Kyllönen, p. 010 76 81002