19.2.2010

Osuuskaupan tiedote 19.02.2010

Satakunnan Osuuskaupan tulosinfo vuodesta 2009

Satakunnan Osuuskaupan palvelutarjonnan kehittäminen jatkuu

  • Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajille Bonusta 10,9 miljoonaa euroa
  • Investoinnit palveluverkostoon edelleen lähes ennätystasoa
  • Omavaraisuus säilyi hyvänä suurinvestoinneista huolimatta
  • Osuuskaupassa pysyvästi jo yli 1 000 työpaikkaa
  • Markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen kaikilla toimialoilla
  • Konsernin operatiivinen tulos oli taantumavuodesta huolimatta odotusten mukainen

Bonusta 10,9 miljoonaa euroa

Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajatalouden saamat osuuspääoman korot, bonukset ja maksutapaetu nousivat keskimäärin 218 euroon vuodessa. Maksetut bonukset nousivat yhteensä 10,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 10,3 milj. eurosta. Asiakasomistajatalouksia on jo lähes 54 000, mikä tarkoittaa että alueen kotitalouksista 63 % käyttää osuuskaupan jäsenetuja.

Satakunnan Osuuskaupan toiminta-ajatuksena on tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille. Strategiansa mukaisesti osuuskauppa käyttää toimintansa tuottaman ylijäämän kokonaisuudessaan satakuntalaisten asiakkaidensa palvelujen kehittämiseen, toimitusjohtaja Antti Määttä vahvistaa. Osuuskaupan palveluverkosto on useita vuosia jatkuneen määrätietoisen kehitystyön seurauksena nyt varsin ajanmukainen. Palvelut ovat samalla laajentuneet uusille kysyntäalueille, kun on pyritty löytämään vastauksia asiakasomistajien palvelutarpeisiin.

Investoinnit jatkuvat vahvana

Satakunnan Osuuskaupan investoinnit ylsivät 18,6 milj. euroon vuonna 2009. Aivan ennätysvuoden 2009 tasoon (26,7 milj.e) ei päästy, mutta kyse oli kuitenkin osuuskaupan historian toiseksi suurimmasta investointivuodesta. Merkittävimmät hankkeet Satakunnassa olivat uusi Kodin Terra Porin Tikkulaan, Porin Euromarketin liiketoiminnan osto Suomen Lähikaupalta, S-market Kokemäen uudistus, Huittisten ABC-liikennemyymälän rakennustyöt sekä Hotelli Vaakunan kiinteistön perusparannustyöt. Lisäksi toteutettiin useita perusparannus- ja kehityshankkeita muualla verkostossa sekä osallistuttiin S-Pankin osakeantiin. Osuuskauppa kehittää palveluja koko toimialueellaan, Antti Määttä summaa.

Osuuskaupan omavaraisuusaste säilyi investointivuodesta huolimatta tavoitetasolla ja oli vuoden päätyessä 41 % eli sama kuin vuotta aikaisemmin.  Tämä kertoo samalla siitä, että osuuskaupan toteuttamat verkosto- ja muut kehityshankkeet on varsin hyvin mitoitettu osuuskunnan taloudellisiin voimavaroihin, talousjohtaja Lauri Hirvola muistuttaa. Toimintaa voidaan näin kehittää pitkäjänteisesti suhdanteista riippumatta. 

Osuuskaupassa jo yli 1000 pysyvää työpaikkaa

Osuuskaupan konsernin henkilöstömäärä nousi vuoden vaihteessa ensimmäistä kertaa toiselle tuhannelle, kun Suomen Lähikaupasta siirtynyt henkilökunta otettiin vastaan. Vuonna 2009 henkilöstöä oli keskimäärin 990, mutta tammikuussa henkilöstön kokonaismäärä oli jo 1083. Verkoston jatkuva kehittäminen on luonut merkittävästi uusia työtilaisuuksia satakuntalaisille kaupan ja palvelualan ammattilaisille. Osuuskauppa on tutkimusten mukaan maakunnan halutuimpia työnantajia. Hyvä työnantaja-kuva varmistaa sen, että meillä työskentelee ja meille jatkuvasti pyrkii töihin osaavaa ja motivoitunutta ammattihenkilöstöä, Antti Määttä tähdentää.

Osuuskaupan markkinaosuus kasvaa kaikilla toimialoilla

Osuuskaupan konsernin kokonaismyynti nousi 334 miljoonaan euroon eli 3 % edellisvuodesta. Market- ja tavaratalokaupassa myynti kasvoi peräti 10 % eli 238 milj. euroon, vaikka markkinoiden yleinen kasvu jäi vaatimattomaksi.  Päivittäistavarakaupassa verollinen myyntimme kasvoi noin 4 prosenttia. Markkinaosuutemme on edelleen kasvanut edellisvuoden noin 39 prosentista, toimialajohtaja Harri Tuomi uskoo.

Liikennemyymälä- ja polttoainekaupalle kertyi myyntiä 47 miljoonaa euroa, mikä merkitsi euromääräisesti runsaan prosentin vähennystä lähinnä polttonesteiden hintojen laskun takia. Polttonestekaupassa volyymikehitys oli kuitenkin vahvasti positiivinen: myydyt polttoainelitrat lisääntyivät noin 11 prosenttia, toimialajohtaja Pekka Kakko valaisee. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti säilyi edellisvuoden tasolla noin 16 milj. eurossa, vaikka taantuma leikkasi kysyntää. Toimialan kauppa on kuitenkin loppuvuodesta alkaen selvästi piristynyt – ja majoituskaupassa on tammi-helmikuussa jo ylitetty taantumaa edeltäneet myyntiluvut.

Autokaupan myynti asettui 33 milj. euroon eli neljänneksen alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Edellytykset myynnin kasvulle ovat jatkossa hyvät, sillä nykyisellä hintatasolla kysyntä ja tarjonta jo löytävät toisensa sekä uusien autojen että vaihtoautojen kaupassa, kertoo toimitusjohtaja Petri Arvo AutoPalinilta.

Kaikilla toimialoilla aiempia vuosia vaatimattomampi myynnin kehitys kuitenkin ylittää arvioimamme markkinakasvun, joten olemme pystyneet laskevassa markkinassa ottamaan lisää markkinaosuutta, Antti Määttä tiivistää. 

Konsernin tulos talouskehityksestä huolimatta odotusten mukainen

Satakunta-konsernin operatiivinen tulos ylsi heikommasta suhdanteesta huolimatta 5,8 milj. euroon sen oltua edellisvuonna 6,3 milj. euroa. Tulostasoa ylläpiti markkinatilanteeseen suhteutettuna vahva myynnin kehitys erityisesti marketkaupassa mutta myös onnistunut kulukuri kaikilla toimialoilla. Suurinvestointien takia konsernin pääomakustannukset ovat myös edelleen nousussa, vaikka yleisen korkotason alhaisuus tilapäisesti kevensi pankkilainojen kustannuksia, Lauri Hirvola toteaa.

Kodin Terran avausvuosi oli menestys. Myynnin taso oli erinomainen. Uuden suuryksikön avausvuoden tappio pysyi myös ennustetulla tasolla. Kokonaisuudessaan marketkaupan osalta tuloskehitys oli edelleen hyvä, vaikka myyntikate supistui edelleen, Harri Tuomi kertoo.

Verkoston kehitystyö jatkuu 2010

Palvelutarjonta kasvaa merkittävästi myös alkaneen vuoden aikana. 

Odotukset keväällä käynnistyvän Prisma Länsi-Porin osalta ovat korkealla. Prisman henkilöstö koostuu pääosin Euromarketista siirtyneistä kaupan ammattilaisista, mutta myös jo aiemmin osuuskaupassa työskennelleitä siirtyy uuteen Prismaan. Uuden myymälän rakentaminen entisen Euromarketin tiloihin on edennyt vauhdilla ja tavarantoimitukset ovat jo alkaneet. Uusi Prisma, uusi Prisman ravintolamaailma sekä samassa kiinteistössä toimivat yhteistyökumppanit tulevat työllistämään yli 100 henkilöä.

Huittisten ABC-liikennemyymälän rakentaminen on edennyt kaikilta osin suunnitelmien mukaan ja henkilöstön rekrytointi on jo menossa, toimialajohtaja Pekka Kakko valaisee. Uusi liikennemyymälä lisää palvelutarjontaamme liikenteellisesti keskeisellä paikkakunnalla. Myymälä työllistää jatkossa noin 30 henkilöä.

Tänä vuonna osuuskauppa tavoittelee 370 miljoonan euron myyntiä. Tulostaso ei välttämättä suurinvestointien jäljiltä heti yllä viime vuoden tasoon. Lisäkustannuksia aiheuttavat mm. uuden Prisman ja liikennemyymälän käynnistäminen. Konsernin omavaraisuusaste ja maksuvalmius säilyvät hyvänä myös vuonna 2010, toimitusjohtaja Antti Määttä vakuuttaa.