13.2.2009

Osuuskaupan tiedote 13.02.2009

Satakunnan Osuuskaupan tulosinfo vuodesta 2008

Satakunnan Osuuskaupan panostus palveluverkostoon ennätystasoa: 27 miljoonan euron investointien myötä yli 100 uutta työpaikkaa vuonna 2008

  • Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajat saivat osuuspääoman korkoa, bonusta ja maksutapaetua keskimäärin 216 euroa
  • Konsernin tulos isoista investoinneista huolimatta odotusten mukainen 6,7 milj. euroa (ed. v. 7,5 milj. euroa)
  • Edellytykset vähittäiskaupan kasvun jatkumiselle Satakunnassa ovat edelleen hyvät, vaikka taantuma hidastaa volyymikasvua

Asiakasomistajille 216 euroa taloutta kohti

Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajatalouden saamat osuuspääoman korot, bonukset ja maksutapaetu nousivat keskimäärin 216 euroon vuodessa. Maksetut bonukset nousivat yhteensä 10,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 8,9 milj. eurosta.

Vahva investointijakso huipentui Kodin Terran avaukseen

Satakunnan Osuuskauppa on viiden vuoden aikana uudistanut suurimman osan palveluverkostostaan. Viiden vuoden aikana on avattu seitsemän uutta S-markettia, viisi uutta Sale-myymälää, kaksi ABC-liikennemyymälää, neljä ABC-jakeluasemaa, laajennettu Porin Itäkeskuksen Prismaa sekä avattu Kodin Terra-myymälä Porin Tikkulaan. Lisäksi on ostettu Porin Sokoksen sekä Sokos Hotel Porin Vaakunan liiketoiminnat ja uudistettu vielä kaikki osuuskaupan ravintolat, joita Porissa on tällä hetkellä kahdeksan. Päättyneen vuoden investoinnit, 27 miljoonaa euroa, nostavat viiden vuoden investointien määrän 78 miljoonaan euroon.

Investointien työllisyysvaikutus suuri

Kehitystoimien ansiosta osuuskaupan palvelutarjonta asiakasomistajilleen on kasvanut merkittävästi. Samalla on luotu pitkälti yli 300 kokonaan uutta palvelualan työpaikkaa Satakuntaan. Lisäksi vuosien 2004 ja 2005 liiketoimintasiirtojen (Sokos, Vaakuna) myötä osuuskaupan palvelukseen siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä noin 120 henkilöä. Osuuskaupan konsernin työntekijöiden määrä on siten lähes kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana: konsernin palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin 949 henkilöä, kun viisi vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli vielä alle viisisataa.

Myynnin kasvu 10 prosenttia

 Osuuskaupan konsernin kokonaismyynti nousi noin 325 miljoonaan euroon eli 10 % edellisvuodesta. Market- ja tavaratalokaupan toimialan myynti oli 216 miljoona euroa, missä oli kasvua 11,4 %. Liikennemyymälä- ja polttoainekaupalle kertyi myyntiä 48 miljoonaa euroa eli 21,5 % enemmän kuin vuonna 2007. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti kasvoi 10,7 % lähes 16 milj. euroon. Autokaupalle myyntiä kertyi 44 milj. euroa eli 5,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 10,5 prosenttia. Kun keskimääräinen hintatason muutos mm. elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen kasvun johdosta oli päivittäistavaroissa poikkeuksellisen korkea – yli 8 prosenttia, jäi volyymikasvun osuudeksi noin 2 prosenttia. Arvioimme markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa asettuvan noin 38 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli AC Nielsenin mukaan 37,8 %.

Konsernin tulos isoista investoinneista huolimatta odotusten mukainen

Satakunta-konsernin toiminnan tulos ennen veroja oli 6,7 miljoonaa euroa sen oltua edellisvuonna 7,5 milj. euroon. Tulosta rasittivat isojen investointien myötä merkittävästi kasvaneet poistot ja rahoituskustannukset.

Kodin Terraan liittyviä markkinointi- ja henkilöstökuluja kirjattiin jonkin verran jo päättyneen vuoden tulokseen, vaikka uuden tavaratalon avausvuoden kustannukset rasittavat täysimääräisesti vasta vuoden 2009 tulosta. Market- ja tavaratalokaupan tulos oli kokonaisuutena tavoitteiden mukainen ja hyvää tasoa, vaikka ostohintojen ja kustannusten nousua ei kilpailusyistä siirretty täysimääräisesti myyntihintoihin.

Autokaupan toimialan vaikeudet heijastuivat Palin Oy:n tulokseen, joka edelleen jäi tappiolliseksi. Koko konsernin tulos vastasi hyvin odotuksia, kun otetaan huomioon samaan toimintavuoteen osuneet poikkeuksellisen suuret investointimenot. Vahvan investointijakson seurauksena ennakoimme konsernin tulostason tilapäisesti laskevan vielä vuonna 2009.

Näkymät vuosille 2009-2010 Satakunnassa

 Satakunnassa talouden näkymät ovat heikentyneet, mutta selvästi muuta maata hitaammin. Kuluttajien luottamus talouteen on Tilastokeskuksen tuoreen barometrin mukaan Satakunnassa korkeampi kuin muualla Suomessa. Maakunnan työllisyystilanne ei niin ikään ole synkentynyt samassa tahdissa kuin maassa keskimäärin. Odotamme kuluttajien ostovoiman Satakunnassa kasvavan merkittävästi myös vuosina 2009-2010 palkka- ja veroratkaisujen, alentuneen korkotason ja inflaation talttumisen myötä. Edellytykset vähittäiskaupan kasvun jatkumiselle maakunnassa ovat hyvät, vaikka taantuma hidastanee myynnin volyymikasvua

Kulutuksen painopiste siirtyy taantumassa yleensä kohti perustuotteita ja peruspalveluita. Tällöin korostuvat S-ryhmän perinteiset vahvuudet: hintakilpailukyky sekä laadukkaat perustuotteet. S-ryhmän kokemukset aikaisemmista matalasuhdanteista osoittavat, että markkinaosuuden kasvattaminen on mahdollista myös hitaamman talouskasvun vuosina. Uskomme asiakasomistajien löytävän mittavista valikoimistamme kunkin oman talouden tilanteeseen parhaiten sopivan ostoskorin. 

Osuuskaupan syksyllä 2008 päivitetyn strategian mukainen pitkäjänteinen kehitystyö jatkuu. Painopiste on kuitenkin siirretty verkoston laajentamisesta palvelujen kehittämiseen: käyttötavarakaupan tarjonta kasvaa merkittävästi aikaisemmasta, kun Prisman ja Sokoksen rinnalle on avattu Kodin Terra Porin Tikkulaan. Uuden Kodin Terran tekeminen tutuksi asiakasomistajille onkin yksi kuluvan vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Myös Huittisten ABC-liikennemyymälän suunnittelu etenee – sen myötä saadaan yli 20 uutta työpaikkaa Huittisiin. Muilta osin isojen uudishankkeiden sijasta toteutetaan kuluvana vuonna useita perusparannus- ja peruskorjaushankkeita.