18.2.2010

Lehdistötiedote 18.02.2010

S-ryhmän tulos pysyi edellisvuoden tasolla

Tiedotusvälineille 18.2.2010
Julkaisuvapaa klo 13.00

S-ryhmän tulos pysyi edellisvuoden tasolla

S-ryhmä kasvatti päivittäistavarakaupan myyntiään vuonna 2009 edelleen yli alan keskiarvon ja vahvisti asemaansa päivittäistavarakaupan markkinajohtajana. Edellisvuoden tasolla pysyneen tuloksensa turvin alueosuuskaupat voivat jatkaa investointiohjelmaansa ja luoda uusia työpaikkoja.

 

S-ryhmän vuosi 2009

S-ryhmä kokonaisuudessaan
• Vähittäismyynti oli 11 686,8 miljoonaa euroa (11 820,6 milj. euroa).
• Vähittäismyynti laski 1,2 prosenttia.
• Tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä oli 270 miljoonaa euroa (249 milj. euroa).
• Investoinnit olivat 642 miljoonaa euroa (709 milj. euroa).
• Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 6 452,4 miljoonaa euroa.
• Käyttötavarakaupan myynti kasvoi 6,9 prosenttia ja oli 1 319,8 miljoonaa euroa.
• Henkilöstömäärä kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2009 lopussa 37 764 (ed. v. 37 735). Alueosuuskauppojen henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan, mutta SOK-yhtymässä määrä kääntyi laskuun.
• Uusia toimipaikkoja avattiin 32. S-ryhmän toimipaikkoja oli joulukuun lopussa 1 598, joista 1 581 oli Suomessa, 10 Baltiassa ja 7 Venäjällä.

Alueosuuskaupat
• Vähittäismyynti oli 10 053,3 miljoonaa euroa (9 815,3 milj. euroa).
• Vähittäismyynti kasvoi 2,4 prosenttia.
• Tulos ennen satunnaisia eriä oli 252 miljoonaa euroa (249 milj. euroa).
• Alueosuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä 86,0 prosenttia.

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)
• Liikevaihto oli 8 602 miljoonaa euroa (8 918 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,5 prosenttia.
• Liikevaihdosta valtaosa koostuu S-ryhmän sisäisestä palvelutoiminnasta.
• Tulos ennen veroja oli 16,8 miljoonaa euroa positiivinen (-7,8 milj. euroa).
• SOK-yhtymän osuus S-ryhmän myynnistä on 13,5 prosenttia.

SOK:n pääjohtajan sijainen Antti Sippola kommentoi:

– S-ryhmän tuloksen pysyminen lamasta huolimatta edellisvuoden tasolla osoittaa, että olemme kyenneet säilyttämään asiakasomistajiemme luottamuksen.

– Alueosuuskaupat jatkavat omien investointiohjelmiensa toteuttamista ja luovat myös vuonna 2010 uusia työpaikkoja. Laajentuneiden aukioloaikojen ansiosta olemme myös pystyneet kasvattamaan osa-aikaisen henkilöstömme työtuntien määrää.

– S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edelleen yli alan keskiarvon, ja markkinaosuutemme vahvistui päivittäistavarakaupassa. Auto- ja autotarvikekaupassa sekä maatalouskaupassa myynti pieneni selvästi.

– Lähialueliiketoimintojen osuus S-ryhmän myynnistä kasvaa jatkossakin. Erityisesti Pietarissa Prismat ovat menestyneet hieman odotuksiamme paremmin.

------------------------------------------------------

S-ryhmän tulos pysyi edellisvuoden tasolla

S-ryhmä kasvatti päivittäistavarakaupan myyntiään vuonna 2009 edelleen yli alan keskiarvon ja vahvisti asemaansa päivittäistavarakaupan markkinajohtajana. Edellisvuoden tasolla pysyneen tuloksensa turvin alueosuuskaupat voivat jatkaa investointiohjelmaansa ja luoda uusia työpaikkoja.

Vuonna 2009 S-ryhmän vähittäismyynti oli 11 686,8 miljoonaa euroa. Siinä oli laskua 1,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 270 miljoonaa euroa, kun tulos edellisenä vuonna oli 249 miljoonaa euroa.

S-ryhmän investoinnit olivat 642 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna ryhmä investoi 709 miljoonalla eurolla.

Alueosuuskauppojen vähittäismyynti oli 10 053,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Osuuskauppojen (alueosuuskaupat ja paikallisosuuskaupat) osuus S-ryhmän myynnistä oli 86,5 prosenttia ja SOK-yhtymän 13,5 prosenttia.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edellisvuodesta 5,3 prosenttia ja oli 6 452,4 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen tulos (alueosuuskaupat ja paikallisosuuskaupat) tulos ennen satunnaisia eriä oli 253 miljoonaa euroa (257 milj. €).

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 16,8 miljoonaa euroa positiivinen (-7,8 milj. €).

– Alueosuuskaupat jatkavat suunnittelemiensa investointien toteuttamista edellisvuoden tasolla pysyneen tuloksen turvin. Investointien ansiosta syntyy edelleen pysyviä työpaikkoja eri puolille Suomea, Antti Sippola toteaa.

S-ryhmän henkilömäärä kasvoi lievästi edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2009 lopussa
37 764. Alueosuuskauppojen henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan, mutta SOK-yhtymässä määrä kääntyi laskuun.

Viime vuonna avattiin 32 uutta toimipaikkaa. Niitä oli vuoden lopussa 1 598, joista 1581 oli Suomessa, 10 Baltiassa ja 7 Venäjällä.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 316,4 miljoonaa euroa

S-ryhmän bonusmyynti kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta ja oli 8 035,0 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus oli 60 prosenttia S-ryhmän kotimaan myynnistä. Kaikista Suomen kotitalouksista 74 prosenttia on S-ryhmän asiakasomistajia.

Bonusta maksettiin 316,4 miljoonaa euroa, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Asiakasomistajille maksettiin myös 3,8 miljoonaa euroa 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua. Sitä maksettiin 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etu myönnetään S-Etukortilla ryhmän kotimaan toimipaikoissa maksettujen, edun piirin kuuluvien ostojen loppusummasta.

Osuuskauppoihin liittyi viime vuonna 104 109 uutta asiakasomistajaa ja heitä oli joulukuun lopussa
1 854 419.

Marketkauppa

S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi 5,5 prosenttia vuonna 2009. Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin Terrojen sekä muiden market-toimipaikkojen päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit. Voimakkaimmin kasvaa sisustamiseen, rakentamiseen ja puutarhaan keskittyvä Kodin Terra -ketju. Vuoden lopussa yksiköitä oli kuusi, ja ketju laajenee merkittävästi lähivuosina. Marketkaupan toimipaikkoja oli vuoden lopussa yhteensä 818.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti väheni 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pienen pudotuksen aiheutti polttonesteiden hintojen lasku Suomessa, vaikka polttoaineiden myynnin volyymi S-ryhmässä kasvoikin. Liikennemyymälöiden market- ja ravintolakaupan myynti kasvoi edellisvuodesta. ABC-liikennemyymälöitä, ABC-Delejä ja ABC-automaatteja sekä muita jakelupisteitä oli vuoden lopussa 401.

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti heikkeni vain hieman, 0,1 prosenttia. Ketjussa on meneillään laajoja uudistus- ja laajennushankkeita. Tavarataloketju kasvoi yhdellä uudella yksiköllä, kun Sokos Kouvola avattiin lokakuussa. Sokoksia oli vuoden lopussa 22 ja Emotion-myymälöitä 18.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels, Holiday Club Spa Hotels sekä lukuisat ravintolaketjut.

Vähittäismyynti laski edellisvuodesta 2,1 prosenttia. Eniten taantuma näkyy hotellien myynnissä, jota supistaa vähentynyt työmatkailu. S-ryhmän ketjuista parhaiten menestyi Sokos Hotels -ketju, joka kasvatti markkinaosuuttaan Suomen majoitusmarkkinoilla. S-ryhmän ravintoloiden myynti pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Hieman alaa parempi menestys selittyy kasvaneella ravintolaverkostolla sekä S-ryhmän ravintolatarjonnan monipuolisuudella.

Joulukuun lopussa hotelleja oli 64 ja erillisiä ravintolatoimipaikkoja 266. Kun otetaan huomioon muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat yksiköt, niin ravintolatoimipaikkoja oli yhteensä 771.

Auto- ja autotarvikekauppa

Autokaupan myynti väheni oleellisesti edellisvuodesta alan yleisen taantuman takia. S-ryhmässä autokauppaa aletaan ketjuttaa muiden S-ryhmän liiketoimintojen tapaan. Tulevaisuudessa S-ryhmän autokaupassa keskitytään entistä kokonaisvaltaisemmin asiakasomistajien palvelemiseen. Autokaupan toimipaikkoja oli vuoden lopussa 41.

Maatalouskauppa

Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit, S-Rautamarketit ja Multasormi-myymälät. Kysynnän heikkeneminen ja alhaiset hinnat koettelevat kaikkia alan toimijoita. Hankkija-Maatalous Oy jatkaa tarvittavia sopeuttamistoimia ja keskittää toimintaansa entistä tiiviimmin perusmaatalouskauppaan.
Toimipaikkoja oli yhteensä 137.

Lähialueet

Lähialueiden liiketoimintojen myynti kasvoi 7,1 prosenttia ja oli 232,4 miljoonaa euroa. Lähialueiden päivittäistavarakaupan myynti lisääntyi 10,7 prosenttia ja oli 158,1 miljoonaa euroa. SOK avasi vuonna 2009 yhteensä neljä uutta Prismaa lähialueille, kaksi Venäjälle Pietariin, yhden Latvian Riikaan ja yhden Liettuan Vilnaan.


SOK-yhtymän toiminta vuonna 2009
SOK-yhtymän muodostavat SOK ja sen tytäryhtiöt

SOK-yhtymän liikevaihto oli 8 602 miljoonaa euroa ja se laski 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Viime vuoden tulos ennen veroja oli 16,8 miljoonaa euroa positiivinen (-7,8 milj. €). Tuloksen paraneminen aiheutui pääosin logistiikkakiinteistöjen myynnistä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:lle.

Operatiivinen tulos oli -24,6 miljoonaa euroa (-25,9 milj. €).

SOK-yhtymän henkilömäärä väheni edellisestä vuodesta 312 hengellä ja oli vuoden 2009 lopussa 9 032. Henkilömäärän vähenemiseen vaikuttivat muun muassa heikentynyt kysyntä autokaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoimialalla, Tapiolan Sokoksen liiketoiminnan siirtyminen Helsingin Osuuskauppa Elannolle sekä S-Pankin siirtyminen 50-prosenttisesti SOK-yhtymästä osuuskauppojen omistukseen.

SOK-yhtymän käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 103,5 miljoonaa euroa (139,3 milj. €).

SOK-yhtymän liikevaihto ja operatiivinen tulos

Marketkauppa

SOK-yhtymällä on marketkauppaa Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä Pietarissa. Liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia ja oli 167 miljoonaa euroa. Marketkaupan operatiivinen tulos oli
-19,9 miljoonaa euroa (-6,0 milj. €.) Tulokseen vaikuttivat Baltian yksiköissä markkinatilanteesta johtunut liikevaihdon lasku ja pienentynyt myyntikate sekä uusien yksiköiden avauskulut Pietarissa, Riiassa ja Vilnassa.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavat Suomessa toimiva Sokotel Oy, Virossa toimiva AS Sokotel sekä Venäjällä toimiva OOO Sokotel.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto laski 5,4 prosenttia ja oli 253 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -23,5 miljoonaa euroa (-14,7 milj. €).
Suomessa Sokotel Oy:n operatiivinen tulos jäi tavoitteesta ja edellisen vuoden tasosta. Tallinnassa Sokos Hotel Virun hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto laski ja operatiivinen tulos jäi edellisvuodesta. Pietarissa OOO Sokotelin tulos jäi suunnitellusta, mutta oli edellistä vuotta parempi. Pietarissa on kolme Sokos Hotellia.

Auto- ja autotarvikekauppa

Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 29,5 prosenttia ja oli 227 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -13,8 miljoonaa euroa (-12,1 milj. €). Tulos jäi merkittävästi tavoitteesta heikon kysynnän ja alhaisen myyntikatteen vuoksi.

Maatalouskauppa
Maatalouskaupan, joka sisältää rakennustarvikkeiden vähittäis- ja tukkukaupan, liikevaihto laski 21,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 898 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 4,0 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Hankkija-Maatalous-konsernin tulos kehittyi vuoden aikana myönteisesti, vaikka liikevaihto laski merkittävästi. Tulos jäi silti tavoitteesta.

Hankintatoiminta

Hankintatoiminnan liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 0,9 prosenttia ja oli 4 873 miljoonaa euroa. Hankintatoiminnan yhteenlaskettu tulos oli 12,6 miljoonaa euroa (5,2 milj. €). Hankintatoimintaa harjoittavia yhtiöitä ovat Inex Partners Oy, Intrade Partners Oy, Meira Nova Oy ja North European Oil Trade Oy. Kaikkien yhtiöiden tulokset paranivat edellisestä vuodesta.

Pankkitoiminta

S-Pankki teki toisena vuotenaan 2,9 miljoonan euron tuloksen

Tulos parantui edellisestä vuodesta 9,0 miljoonalla eurolla.

Korkokate kasvoi 9,8 miljoonalla eurolla ja oli 35,4 miljoonaa euroa.

Yksityishenkilöiden talletusten määrä kasvoi 480 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa lähes 2,3 miljardia euroa. Talletuskanta kokonaisuudessaan kohosi noin 2,5 miljardiin euroon. S-Pankin osuus Suomessa toimivien pankkien yksityishenkilöiden talletuksista kipusi vuoden loppuun mennessä yli kolmeen prosenttiin.

Vuoden aikana S-Pankin asiakasmäärä kasvoi kuukausittain keskimäärin 12 000 asiakkaalla ja oli vuoden lopussa 2 176 000. S-Pankki myönsi vuoden aikana yli 230 000 S-Etukortti Visaa ja verkkopankin käyttöön tarvittavat tunnukset 170 000 asiakkaalle.

S-Pankin vakavaraisuusaste nousi vuoden kuluessa 12,7 prosentista 25,8 prosenttiin.

S-Pankki numeroina 31.12.2009
Asiakkaita: 2 176 000
Talletuksia: 2 457 miljoonaa euroa, josta yksityisasiakkaiden osuus oli 2 256 miljoonaa euroa
S-Etukortti Visan käyttäjät: 377 000
Verkkopankin käyttäjät: 795 000
Vakavaraisuusaste: 25,8 prosenttia

Lisätietoja:
Pääjohtajan sijainen Antti Sippola, SOK, p. 010 76 82890
Hallintojohtaja Jari Annala, CFO, SOK, p. 010 76 82040