24.11.2009

Lehdistötiedote 24.11.2009

S-ryhmän hotellit ja ravintolat saivat tunnustuksen turvallisuudestaan

24.11.2008

S-ryhmän hotellit ja ravintolat saivat tunnustuksen turvallisuudestaan

S-ryhmään kuuluvalle Sokotel Oy:lle on myönnetty 24. marraskuuta tunnustus erinomaisesta työstä turvallisuuden edistämiseksi ravintoloissa ja hotelleissa.

– Olemme erittäin iloisia meille myönnetyn kunnian vuoksi. Sokotel on pitkäjänteisesti luonut entistä parempaa työ- ja asiointiympäristöä panostamalla henkilöstön valmennuksiin ja turvallisuustekniikkaan. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus onkin meille ensiarvoisen tärkeää ja jatkamme työtä sen eteen, Sokotelin toimitusjohtaja Tapio Satta toteaa.

Tunnustus myönnetään esimerkillisestä turvallisuustoiminnasta onnettomuuksien ehkäisyssä, ansiokkaasta alan turvallisuuden kehittämisestä tai matkailu ja ravintola-alan turvallisuutta lisäävän toimintatavan, laitteen tai vastaavan kehittämisessä. Turvallisuuspalkinnon myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry yhdessä Mara ry:n, Finanssialan Keskusliiton ja Turvallisuusuutiset.fi:n kanssa. Palkinnon tavoite on edistää alan turvallisuustoimintaa.

Hotellien riskienhallinnasta vastaa hotellinjohtaja, jolla on apunaan hotellikohtainen, turvallisuusasioiden kehittämiseen vuosittain koulutettava turvallisuusvastaava. Hotellien johtoryhmille järjestetään säännöllisesti myös kriisijohtamisvalmennusta jatkuvan turvallisuustason ylläpitämiseksi.

– Säännönmukaisen riskianalyysin perusteella päätämme hotelleissa ja ravintoloissa erilaisia painotusalueita. Kuluvana vuonna painopisteenämme on ollut hotellien evakuointivalmiuksien parantaminen, kertoo johtaja Antti-Pekka Kuusiluoma.

S-ryhmän hotellit ja ravintolat tekevät turvallisuustyötä pitkäjänteisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hotellien turvallisuuden organisoinnissa, konsultoinnissa ja toteutuksessa Sokotel hyödyntää muun muassa SOK:n riskienhallintayksikköä ja vakuutusyhtiöiden osaamista.

– SOK:n riskienhallinta on kehittänyt henkilökunnalle evakuointitilanteen aikaista järjestelmällistä toimintaa sekä siinä tarvittavia varusteita. Myös panostus tietoturvallisuustason parantamiseen sekä sisäisten turvallisuustiedotteiden käyttöönottoon ovat olleet tämän vuoden vaativia toimenpiteitä, Kuusiluoma summaa.

Henkilöstöä koulutetaan verkkokoulutusten ja säännönmukaisten vuosikoulutusten avulla ymmärtämään ja ennaltaehkäisemään asiakasta tai henkilökuntaa uhkaavia riskejä. S-ryhmän omalla riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmällä hotellit ja ravintolat suorittavat myös säännöllistä turvallisuuden itsearviointia ja seuraavat turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.

Sokotel Oy:n 1 600 henkilökunnan jäsenestä viidesosa on myös suorittanut SPR:n toteuttaman Turvapassi-koulutuksen. Sen kautta henkilöstöllä on valmiudet alkusammutukseen, hätäensiapuun sekä uhkaavan henkilön kohtaamiseen. Sokotel haluaa myös edesauttaa asiakkaiden selviytymistä mahdollisissa tehostettua elvytystä vaativissa tilanteissa. Kaikkiin Sokotelin 28 hotelliin on hankittu puoliautomaattiset defibrillaattorit, joilla palautetaan sydämen rytmi elvytystilanteessa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tapio Satta, Sokotel Oy, puh. 010 768 2805, tapio.satta@sok.fi
Turvallisuusvastaava Marja-Liisa Järvenpää, Sokotel Oy, puh 010 768 2876,
marja-liisa.jarvenpaa@sok.fi
Johtaja Antti-Pekka Kuusiluoma, SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta, puh. 010 76 82 420, antti-pekka.kuusiluoma@sok.fi

Sokotel Oy on SOK:n tytäryhtiö, joka harjoittaa Suomessa 28 eri hotellissa majoitus- ravitsemisliiketoimintaa seuraavilla hotellibrändeillä; Sokos Hotels (15 kpl), Holiday Club Spa hotels (6 kpl) ja Radisson Blu hotels (7 kpl). Sokotel Oy:n palveluksessa toimii 1 700 henkilöä. Sokotel Oy:n turvallisuusvastaavana toimii kehitysjohtaja Marja-Liisa Järvenpää.