19.1.2010

Lehdistötiedote 19.01.2010

Pienyrittäjien yksilöimättömiä syytöksiä on mahdoton kommentoida

SOK:n Antti Sippola:

Pienyrittäjien yksilöimättömiä syytöksiä on mahdoton kommentoida

SOK:n pääjohtajan sijaisen Antti Sippolan mukaan S-ryhmän on mahdotonta kommentoida pienyrittäjien esittämiä syytöksiä, koska esitetyt väitteet ovat täysin yleisellä tasolla.

- Valituksessa ei ole esitetty mitään yksilöityjä väitteitä, joita S-ryhmä tai alueosuuskaupat voisivat kommentoida. Oikeusvaltion periaatteisin kuuluu, että syytökset yksilöidään eli kerrotaan, mihin hankkeisiin, osuuskauppoihin ja kuntiin valituksessa viitataan.

Sippola korostaa, että laissa on olemassa esteellisyyssäännökset, joita alueosuuskauppojen hallinnossa mukana olevien on noudatettava kunnallisessa päätöksenteossa. Mikäli säädöksiä ei noudateta, päätöksistä voi valittaa. S-ryhmän tiedossa ei ole yhtäkään tapausta, jossa ryhmän hallinnossa mukana olevat olisivat rikkoneet näitä säädöksiä.

Osuuskaupat eivät voi myöskään rajoittaa politiikassa toimivien henkilöiden osallistumista osuuskauppojen päätöksentekoon.

- Hallintomme jäsenet ja kunnallispoliittiset päättäjät ovat suomalaisten demokraattisilla vaaleilla valitsemia. Osuuskauppojen johto ei voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, keitä osuuskauppojen edustajistoihin valitaan, Antti Sippola muistuttaa.

S-ryhmän osuuskaupat hankkivat valtaosan liikepaikkatonteistaan yksityisiltä tahoilta. Kunnilta ostetaan vain pieni osa tonteista, eivätkä osuuskauppojen edustajistoissa sekä kunnallisissa luottamustehtävissä mukana olevat pääse vaikuttamaan päätöksiin. Sippola korostaakin, että alueosuuskauppojen menestys perustuu hyvään paikallistuntemukseen ja investointikykyyn.

- Osuuskauppojen kyky investoida ja luoda uusia palveluja sekä työpaikkoja on ollut hyvä vaikeinakin taloudellisina aikoina. Osuuskauppoihin jäsenille maksettavien bonusten, osuuspääoman koron ja ylijäämäpalautusten jälkeen jäävä tulos voidaan käyttää toiminta-alueen palveluiden parantamiseen, eivätkä voittorahat valu maailmalle. Samasta syystä osuuskauppojen ei tarvitse maksimoida voittoaan, vaan ne tyytyvät toiminnan jatkuvuuden turvaavaan tulokseen.

Suomen pienyrittäjät ry ja Pro Maunula ry ovat valittaneet S-ryhmän toimintatavoista Euroopan neuvoston korruptionvastaiseen toimielimeen Grecoon. Valitus perustuu väitteeseen Suomessa vallitsevasta rakenteellisesta korruptiosta.

Lisätietoja:
SOK:n pääjohtajan sijainen Antti Sippola, puh. 010 76 82890 ja
viestintäjohtaja Suso Kolesnik, puh. 010 76 80350