18.2.2010

Osuuskaupan tiedote 18.02.2010

Osuuskauppa Ympyrä investoi ja työllisti taantumassa

Osuuskauppa Ympyrään liittyvien uusien omistajatalouksien määrä jatkoi vahvaa kasvuaan myös vuoden 2009 aikana. Ympyrä-konserni työllisti vuoden 2009 aikana keskimäärin 735 henkilöä ja investoinnit toiminnan ja palveluverkoston kehittämiseen olivat ennätykselliset 17 miljoonaa euroa. Konsernin kokonaismyynti oli 214 miljoonaa euroa, jossa heikennystä edelliseen vuoteen 1,4 prosenttia. Toiminnan tulostaso antaa mahdollisuuden palvelutarjonnan kehittämiseen lähitulevaisuudessa.

Uusien omistajatalouksien määrän kasvu jatkui

Vuoden lopussa 2009 Ympyrän asiakasomistajien kokonaismäärä oli 30 545, kasvua edelliseen vuoteen 4,6 prosenttia. Uusia omistajia liittyi 2019. Asiakasomistajatalouksien osuus kaikista kotitalouksista oli 66,1 prosenttia. Ympyrän asiakasomistajat saivat Bonusta ja muita rahana maksettuja etuja yhteensä 8,3 miljoonan euron edestä, keskimäärin 277 euroa asiakasomistajataloutta kohden.

Investoinnit ja työllistäminen

Ympyrä käytti investointeihin ja palveluverkoston kehittämiseen 17 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä kohteita olivat Kotkan Prisman laajentaminen ja uudistaminen sekä Haminan S-marketin uudistaminen. Prisman osalta uudistustyöt jatkuvat vielä kuluvan vuoden ajan. Lisäksi omistusosakkuudet S-Pankissa ja Sipooseen rakennettavassa SOK:n logistiikkakeskuksessa kuuluivat osaltaan viime vuoden investointeihin. Investointien lisäksi Ympyrä tuki n. 200 000 eurolla paikallista kulttuuritarjontaa, liikunnan ja urheilun harrastamisesta sekä erilaisten tapahtumien toteuttamista. Ympyrä-konserni työllisti vuoden 2009 aikana keskimäärin 735 henkilöä. Palkkoja ja palkkioita konserni maksoi henkilösivukuluineen yhteensä 20,5 miljoonan euron edestä. Pelkästään Prisman uudistamisen työllistävä vaikutus vuosina 2009-2010 on yli 300 henkilötyövuotta. Ympyrä työllisti n. 100 kesätyöntekijää viime kesän aikana.

Kokonaismyynti ja toiminnan tulos hyvällä tasolla

Ympyrä-konsernin kokonaismyynti oli 214 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna myynti oli 217 miljoonaa euroa. Kokonaismyyntiä heikensi erityisesti elintarvikkeiden arvonlisäveron aleneminen, autokaupan myynnin väheneminen sekä oman matkatoimiston liiketoiminnan lopettaminen vuoden 2009 aikana. Konsernin toiminnan tulos oli 8,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän.

- Olosuhteisiin nähden voimme olla tyytyväisiä sekä kokonaismyyntimme että toiminnan tuloksen tasoon. Erityisen tyytyväisiä olemme omistajamäärämme ja omistajapeittomme jatkuvaan kasvuun. Tulostasomme on riittävä toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen näkökulmasta, sanoo toimitusjohtaja Vesa Kyllönen. Viimeisten viiden vuoden aikana Ympyrän asiakasomistajille on maksettu Bonusta ja muita rahallisia etuja n. 36 miljoonan euron edestä ja Ympyrä on investoinut asiakasomistajien palvelutarjonnan kehittämiseen n. 40 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Kyllönen, puh. 040 837 5509