7.4.2014

Osuuskaupan tiedote 07.04.2014

Osuuskauppa Arinan edustajiston vaalit ovat sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaiset

Osuuskauppa Arinalla on käynnissä edustajiston vaalit, jotka toteutetaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti jäseniksi liittyneet asiakkaat, yli 150 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. Muita omistajia ei ole. Osuustoiminnan periaatteiden ja osuuskaupan sääntöjen mukaisesti omistajat valitsevat osuuskaupan hallintoelimet; edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet. Edustajisto valitaan 4 vuoden välein vaaleilla.

Arinalla on käynnissä edustajiston vaalit, joissa valitaan 6 eri jäsenalueelta yhteensä 65 edustajiston jäsentä. Vaaleissa noudatetaan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suhteellista vaalitapaa. Ehdokkaat on asetettu ehdokaslistoilla. Äänestys järjestetään postinäänestyksenä. Arinan omistajat ovat saaneet äänestysmateriaalit postitse. Äänestyskuoret voi palauttaa joko postin tai Arinan markettoimipaikkojen välityksellä osuuskaupan konttorille äänestysajan puitteissa. Vaalitulos on selvillä 17.4.2014.

Perussuomalaiset Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on 6.4.2014 julkilausumassaan paheksunut Osuuskauppa Arinan edustajiston vaaleja niissä ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi.

Osuuskauppa Arinan Keskusvaalilautakunta vastaa julkilausumaan seuraavasti:

-    Arinan jäsenalueen 2 ja 4 omistajille postitse toimitetussa vaalimateriaalissa on painovirhe. Painovirheen vuoksi yhden ehdokkaan tiedot alueella 2 ja kahden ehdokkaan tiedot alueella 4 ovat väärällä ehdokaslistalla. Ehdokasnumerot ja -tiedot ovat muutoin oikein. Virhe koskee ainoastaan kyseisten jäsenalueiden postiaineistoja. Arina on välittömästi virheistä tiedon saatuaan korjannut ne vaalisivuille ja sähköisiin vaalimateriaaleihin sekä lähettänyt ehdokaslistojen asiamiehille ja ehdokkaille sekä ko. jäsenalueiden tiedotusvälineille oikaisutiedotteen. Ehdokkaiden vaaleissa saamat äänet lasketaan alkuperäisesti asetetuille ehdokaslistoille.

-    Arinan toimipaikoissa ei äänestetä. Arina on kuitenkin omistajia aktivoidakseen tuottanut markettoimipaikkoihin vaalijulisteita; ns. yleisjulisteen ja ko. jäsenalueen ehdokasjulisteet. Ehdokasjulisteissa on todettu inhimillinen painovirhe, joka on korjattu välittömästi. Ehdokasjulisteet ovat vaalien tukimateriaalia, jota säännöt ja vaalijärjestys eivät edellytä.

-    Äänestäjät voivat palauttaa vaalikuoret joko postitse tai Arinan markettoimipaikkojen äänestyslaatikoihin. Laatikot sijaitsevat miehitetyissä infopisteissä, kassoilla tai kassojen välittömässä läheisyydessä. Laatikkoja tyhjennetään päivittäin ja vaalikuoret toimitetaan osuuskaupan konttorille. Laatikoilla on haluttu helpottaa vaaleihin osallistumista. Säännöt ja vaalijärjestys eivät edellytä vaalikuorien palautusta toimipaikkoihin.

-    Äänestyksen yhteydessä Arinan omistajilla on mahdollisuus osallistua arvontaan. Palautuskuoret sisältävät vaalikuoren, jonne äänestyslippu suljetaan sekä arvontalipukkeen. Ääntenlaskennassa vaalikuoret ja arvontalipukkeet erotellaan, jotta vaalisalaisuus ei vaarannu. Käytäntö on sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukainen.

-    Arinan omistajat saivat vaalien äänestysmateriaalit huhtikuun asiakasomistajapostin mukana. SOK:n viestintäjärjestelmässä tapahtuneen teknisen virheen vuoksi elo-joulukuussa 2013 Arinan omistajiksi liittyneiden äänestysmateriaalit eivät lähteneet asiakasomistajapostin mukana. Ko. omistajat saivat äänestysmateriaalit suorapostina. Viiveen vuoksi heidän äänestysaikaa jatkettiin, jotta sääntöjen mukainen vähintään 10 päivän äänestysaika toteutuu.

-    Osuuskauppa Arinan Keskusvaalilautakunta pahoittelee inhimillisiä paino- ja teknisiä virheitä, joita tämänkertaisissa vaaleissa on esiintynyt. Edellä mainittujen virheiden vuoksi vaalien mitätöintiin ja uusien vaalien järjestämiseen ei ole sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaan syytä. Havaittuihin virheisiin on reagoitu välittömästi.  

-    Keskusvaalilautakunta muistuttaa vaalitiedotuksessa korostetun, että osuuskaupan toiminta ja edustajiston vaalit eivät ole luonteeltaan puoluepoliittisia. Keskusvaalilautakunta muistuttaa tästä ehdokaslistojen asettajia, ehdokkaita ja äänestäjiä. Edustajiston jäsenten tehtävä on osuustoimintahengen mukaisesti ajaa osuuskaupassa omistavien asiakkaiden, ei esim. puolueiden asiaa. Ehdokasmarkkinointi, jossa yhdistetään osuuskauppa ja puoluetunnukset, eivät ole eduksi osuuskaupan puolueettomalle toiminnalle.