29.8.2012

Osuuskaupan tiedote 29.08.2012

Närpes Apotek flyttar till S-market Närpes fastighet

I början av september inleder Eepee ändringsarbeten på S-market Närpes med syfte att bereda plats för Närpes Apotek.

Apotekets lokaliteter är belägna i gaveln vid kassorna. Ändringsarbetena kommer att vara klara i månadsskiftet oktober-november, varefter Närpes Apotek flyttar in i fastigheten.

För S-markets del avslutas ändringsarbetet redan i september. S-market Närpes urval och tjänster påverkas inte.

Mer information:

Kommersiella direktören Jari Palo, Eepee, tfn 0500 567 805
Apotekare Erkki Ihalainen, tfn 044 7760 907

Uutinen koskee toimipaikkoja:
Apteekit
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Apteekit toimipaikkoja:
Ketju: Apteekit