18.12.2009

Osuuskaupan tiedote 18.12.2009

LAMMIN OSUUSKAUPAN SULAUTUMISTA OSUUSKAUPPA HÄMEENMAAHAN SUUNNITELLAAN


LAMMIN OSUUSKAUPAN SULAUTUMISTA OSUUSKAUPPA HÄMEENMAAHAN SUUNNITELLAAN

Ratkaisulla varmistetaan Lammin Osuuskaupan asiakasomistajille kilpailukykyiset palvelut ja edut myös tulevaisuudessa

Lammin Osuuskauppa harkitsee sulautumista Osuuskauppa Hämeenmaahan. Osuuskaupat käyvät asiasta vakavia neuvotteluja ja päätöksiä tehdään todennäköisesti jo kevään 2010 aikana.

Kyse on hyvässä yhteisymmärryksessä tehtävästä ratkaisusta, jolla turvataan toimialueemme asiakasomistajille mahdollisimman kilpailukykyiset ja kattavat palvelut myös jatkossa, Lammin Osuuskaupan toimitusjohtaja Jouni Jokinen toteaa.

Sulautumisen puolesta puhuvat myös taloudelliset tekijät. Osuuskauppa Hämeenmaalla on hyvät resurssit investoida ja kehittää asiakasomistajien palvelua entisestään. Lisäksi suuren osuuskaupan toimiala- ja johtamisosaaminen parantavat kilpailukykyä.

Fuusiotilanteessa Lammin Osuuskaupan henkilöstö siirtyy Osuuskauppa Hämeenmaan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Iso osuuskauppa tarjoaa henkilökunnalle paremmat koulutus- ja etenemismahdollisuudet, sulautuminen on siksi järkevä päätös myös henkilöstön kannalta, Jokinen jatkaa.

Lammin paikallisosuuskaupalla on reilut 2800 jäsentä. Asiakasomistajien ääni kuuluu myös jatkossa osuuskaupan kehittämisessä.

Pienenä paikallisena osuuskauppana olemme pystyneet olemaan asiakasomistajiemme kanssa harvinaisen tiiviissä vuorovaikutuksessa. Tätä mahdollisuutta emme menetä jatkossakaan, kun Osuuskauppa Hämeenmaassa nyt pilotoitavat asiakaspaneelimahdollisuudet saadaan laajasti käyttöön.

Varsinaiset päätökset sulautumisesta tehdään osuuskauppojen eri hallintoelimissä kevään 2010 aikana. Mikäli hallintoelimet tekevät hyväksyvät päätökset, sulautuminen merkitään kaupparekisteriin 30.9.2010 ja toiminta Osuuskauppa Hämeenmaan nimissä alkaa 1.10.2010.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jouni Jokinen, Lammin Osuuskauppa, gsm. 050 566 1191
Toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, Osuuskauppa Hämeenmaa, gsm. 050 68 037