21.8.2015

Osuuskaupan tiedote 21.08.2015

Keulan toimintakatsaus 1.1.-30.6.2015

Myynti
Keula-konsernin myynti ajalla 1.1. – 30.6.2015 oli 81,1 milj. euroa (ed. v. 83,1 milj. euroa ), jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 milj. euroa eli 0,5 %.

Konsernin ylijäämä
Konsernin tulos (ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja) osoittaa vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta ylijäämää 1,6 milj. euroa (ed.v. 1,2 milj.  euroa). Tulos on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,4 milj. euroa suurempi.

Investoinnit
Keulan asiakasomistajien palvelut paranivat jälleen alkuvuoden aikana. Helmikuussa Prisman ravintolamaailma uudistettiin kokonaan ja  maaliskuussa avattiin PizzaBuffa –ravintola sekä uudistetut Presso ja Hesburger. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit kokonaisuudessa olivat vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,4 milj. euroa (ed.v. 1,1 milj. euroa). Alkuvuoden investoinnit koostuvat pääosin Prisman  ravintolamaailman remontista, kiinteistöjen ja kaluston korjauksesta.

Asiakasomistajuus
Uusia jäseniä eli asiakasomistajia liittyi alkuvuoden 2015 aikana 727. Kokonaisjäsenmäärä 30.6.2014 oli 28 730 (ed.v. 27 717). Osuuskauppa  Keulan jäseneksi liittyminen on joustavaa. Sääntöjen mukaan 100 euron osuusmaksusta on liityttäessä maksettava vähintään 20 euroa. Osuusmaksun loppuosan voi kerryttää Bonuksilla kahden vuoden aikana. Keulan Bonusmyynti ajalla 1.1. – 30.6.2015 oli 66,4 (68,6) milj. euroa, joka jäi viime vuodesta. Bonusmyynnin osuus Keulan myynnistä on 81,5 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin alkuvuonna 2015 Bonusta ja  maksutapaetua 3,1 milj. euroa (ed. v. 3,3 milj. euroa). Toimialueemme talouksista oli asiakasomistajatalouksia yhteensä 71,6 % (ed. v. 70,0 %).

Bonusta LähiTapiolan vakuutuksista
S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat ovat saaneet Bonusta LähiTapiolan kotitalouksille tarjoamista vakuutuksista kesäkuusta 2014 alkaen. Keulan asiakasomistajista jo yli 30 prosenttia hyödyntää yhteistyötä saamalla vakutuksistaan Bonusta.

Henkilöstö
Keula-konsernin henkilöstön lukumäärä 1.1. – 30.6.2015 oli 533, josta osa-aikaisia oli 427. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2014 henkilöstömäärä oli 543, josta osa-aikaisia oli 437.

Arvio loppuvuoden kehityksestä
Yleinen myynnin kehitys katsauskaudella on ollut vaatimatonta. Keulan asema päivittäistavarakaupan markkinajohtajana pysyy edellisen vuoden  tasolla vuoden 2015 aikana. Keula-konsernin vuoden 2015 liiketoiminnan tuloksen arvioidaan toteutuvan suunnitellulla tasolla ja olevan samaa tasoa 2014 tuloksen kanssa.

Lisätietoja toimitusjohtaja Mika Marttila puh. 044 – 7330 210