4.3.2016

Osuuskaupan tiedote 04.03.2016

Keulalla onnistunut vuosi 2015

Osuuskauppa Keulalla onnistunut vuosi

Kaupan alalla vuosi 2015 oli haasteellinen. Kuluttajien ostovoima laski jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yleisen talouskehityksen heikkous näkyi kaupan alalla ja valtakunnallisesti päivittäistavarakaupan liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna. PTY:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan myynninkehitys v. 2015 oli -0,8 %. Näissä olosuhteissa Osuuskauppa Keula onnistui uimaan vastavirtaan omalla toimialueellaan. Keulan suurimman toimialan, päivittäistavarakaupan, kehitys oli +1,4 %, mikä oli merkittävästi valtakunnallista kehitystä parempi. Keulan käyttötavarakaupan myynninkehitys viime vuonna oli +1,2 %, mikä oli PTY:n jäsenyritysten raportoimaan valtakunnalliseen -5,6 % kehitykseen verrattuna erinomainen suoritus. Polttonesteiden hinnat laskivat valtakunnallisesti viime vuonna merkittävästi. Tämän vuoksi Osuuskauppa Keulan kokonaisliikevaihto laski n. 1,9 milj. euroa huolimatta muiden toimialojen positiivisesta liikevaihdon kehityksestä. Osuuskauppa Keulan liikevaihto vuonna 2015 oli 140,3 milj. euroa.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Keulan asiakasomistajatalouksien saama Bonus ja maksutapaetu nousi keskimäärin 228 euroon asiakasomistajataloutta kohden. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana 1 559 ja asiakasomistajamäärä oli vuoden lopussa 29 159. Keulan toimialueen kotitalouksista 79 %:lla on S-Etukortti.

Osuustoiminnasta hyötyjä omalle toimialueelle
Keulan toiminnan tulos ohjataan asiakasomistajien palkitsemiseen ja palveluiden kehittämiseen toimialueella. Kun lasketaan yhteen Keulan vuoden 2015 investoinnit, ostot omalta toimialueelta, maksetut verot ja palkat sekä asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu, tuli alueelle suoria hyötyjä noin 35 milj. euroa. Lisäksi Keulan investoinnit ja ostot työllistivät välillisesti satoja henkilöitä.

Keulan investoinnit vuodelle 2015 olivat 2,3 milj. euroa. Vuoden 2015 suurimmat investoinnit olivat Prisman Ravintolamaailman uudistaminen alkuvuodesta ja kesällä käynnistynyt Keulan seitsemännen S-marketin, S-market Kehätien, rakennusprojekti.

- Ostot omalta toimialueelta 16,3 milj. euroa

- Omalle toimialueelle maksetut verot 1,0 milj. euroa

- Palkat ja palkkiot 10,6 milj. euroa

- Keulan asiakasomistajilleen maksama Bonus 6,5 milj. euroa

- Asiakasomistajien saama maksutapaetu 92 tuhatta euroa.

Bonus ja maksutapaetu olivat keskimäärin 228 euroa asiakasomistajaa kohden, kertoo toimitusjohtaja Mika Marttila.

Keula on merkittävä työllistäjä toimialueellaan
Keula on toimialueellaan merkittävä työnantaja. Vuoden 2015 lopussa Keulan henkilöstön lukumäärä oli 461. Viime kesänä yli 120 nuorta sai kesätyöpaikan Keulasta. Lisäksi Tutustu ja tienaa -projektin kautta työelämään tutustui Keulan eri toimipaikoissa yli 50 nuorta, jatkaa toimitusjohtaja Marttila.

Henkilökunnan työtyytyväisyys pysyi erinomaisella tasolla viime vuoden lopussa toteutetussa henkilöstökyselyssä. Kyselyyn vastasi 88,1 prosenttia Keulan henkilökunnasta. Työtyytyväisyyden kiitettävään tasoon vaikuttavat jatkuva panostus esimiestyöhön, koulutukseen ja työhyvinvointiin. Koko Keulan henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä.

Keulan tulos kasvoi
Keulan toiminnan tulos oli 4,7 milj. euroa, joka oli 3,4 % liikevaihdosta. Tulos ylitti suunnitellun tuloksen ja siinä oli lisäystä 700 tuhatta euroa vuoden 2014 tulokseen verrattuna. Tulokseen on vaikuttanut koko henkilökunnan kanssa jo 2014 aloitettu kustannusjahti, joka on jatkunut suunnitellusti myös viime vuonna. Kaikki Keulan toimialat tekivät merkittävän tulosparannuksen edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuoden alussa alkaneen halpuuttamisen myötä ruokakaupan volyymi on kasvanut ja hävikki pienentynyt. Nämä ovat vaikuttaneet positiivisesti myös päivittäistavarakaupan tulokseen, toteaa toimitusjohtaja Mika Marttila.

S-Pankki palvelee pitkillä aukioloajoilla
Osuuskauppa Keulan S-Pankin palvelupisteet ovat Prismassa, Äyhön ja Laitilan S-marketien yhteydessä. Prisman palvelupiste on avoinna Prisman koko aukioloajan 8-21 ja sunnuntaisinkin 10–21.

S-Pankki tarjoaa tuotteita ja palveluita päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Etukortin omistajille S-Pankin peruspalvelut ovat maksuttomia. Älypuhelimen S-mobiili –sovelluksessa voi helposti hoitaa pankkiasioita, seurata bonusostojen, Bonuksen ja maksutapaedun kertymistä ja tutustua S-ryhmän etuihin ja toimipaikkoihin.

Vuosi 2016 tuo parempia palveluja omistajille
Alkanut vuosi on jatkunut useilla hankkeilla, joiden yhteisenä tavoitteena on kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Keulan seitsemäs S-market, S-market Kehätie, avataan 17.3. klo 10.00. Uusi S-market tulee parantamaan Keulan tarjoamia palveluja omistajilleen Rauman pohjoisosassa. Halpuuttamisen kolmas aalto alkoi kuluvan vuoden tammikuussa. Vuoden 2016 alusta Suomen vähittäiskaupassa tapahtui merkittävä muutos, kun kaupan aukiolot vapautuivat sääntelystä. Osuuskauppa Keula hyödynsi mahdollisuuden parantaa asiakasomistajien palvelua lisäämällä erityisesti Prisman ja S-marketien aukioloaikoja.


Osuuskauppa Keulan vuosi 2015 lukuina

- Henkilöstöä 461

- Asiakasomistajien määrä 29 159, nettolisäys 921

- Asiakasomistajatalouksia lähes 79 % alueen talouksista

- Bonusta ja maksutapaetua asiakasomistajille 6,6 milj. euroa

- Liikevaihto 140,3 milj. euroa

- Investoinnit 2,3 milj. euroa

- Toiminnan tulos 4,7 milj. euroa


Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Marttila, p. 044 733 0210