15.3.2017
1 kommentti

Osuuskaupan tiedote 15.03.2017

Keula investoi monipuolisesti toimialueilleen

Osuuskauppa Keula investoi vuonna 2016 merkittävästi koko toimialueelleen. Investointien kokonaismäärä nousi 5,5 miljoonaan euroon. Vuoden 2016 investoinnit olivat euromääräisesti 2010-luvun suurimmat.

Suurin investointi oli maaliskuussa avattu S-market Kehätie Raumalla. Kesällä käynnistettiin samalle vuodelle Keulan toinen suuri S-market -hanke, S-market Säkylän rakentaminen. Ravintolatoimialalla Keula investoi Laitilan Tuvan ja Tallikedon liikenneaseman uudistamisiin heti alkuvuodesta. Kesän aikana Rauman Prisman yhteyteen rakennettiin laajennus Kauppakassi-palvelulle. Kauppakassi–palvelu sekä Posti otettiin käyttöön elokuussa. Vuoden lopussa uudistettiin Laitilan Sale, Tallikedon Liikenneaseman CarWash sai uuden autonpesulaitteen ja kaikilla Keulan tankkauspisteillä mahdollistettiin mobiilitankkaus.

Keulan omistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Keulan omistajatalouksien saama Bonus ja maksutapaetu nousi keskimäärin 225 euroon omistajataloutta kohden. Uusia omistajia liittyi vuoden aikana 1 651. Asiakasomistajien määrä ylitti joulukuussa 30 000 rajan. Keulan toimialueen kotitalouksista yli 80 %:lla on S-Etukortti.

Osuustoiminnasta hyötyjä omalle toimialueelle
Keulan toiminnan tulos ohjataan asiakasomistajien palkitsemiseen ja palveluiden kehittämiseen toimialueella. Kun lasketaan yhteen Keulan vuoden 2016 investoinnit, ostot omalta toimialueelta, maksetut verot ja palkat sekä asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu, tuli alueelle suoria hyötyjä yli 37 miljoonaa. euroa. Keulan investoinnit työllistivät suoraan 15 henkilöä ja alueelle suunnatut ostot työllistivät välillisesti satoja henkilöitä.

- Ostot omalta toimialueelta 18,7 milj. euroa
- Omalle toimialueelle maksetut verot 1,0 milj. euroa
- Palkat ja palkkiot 11,1 milj. euroa
- Keulan asiakasomistajilleen maksama Bonus 6,5 milj. euroa
- Asiakasomistajien saama maksutapaetu 103 tuhatta euroa.

Bonuksen ja verojen lisäksi Osuuskauppa Keulan paikallisten ostojen, investointien ja työllistämisen vaikutukset toimialueelle ovat merkittävät, kertoo toimitusjohtaja Mika Marttila.

Keula on merkittävä työllistäjä toimialueellaan

Keula on toimialueellaan merkittävä työnantaja. Vuoden 2016 lopussa Keulan henkilöstön lukumäärä oli 479. Viime kesänä yli 120 nuorta sai kesätyöpaikan Keulasta. Lisäksi Tutustu ja tienaa -projektin kautta työelämään tutustui Keulan eri toimipaikoissa yli 80 nuorta, jatkaa toimitusjohtaja Marttila.

Henkilökunnan työtyytyväisyys pysyi erinomaisella tasolla viime vuoden lopussa toteutetussa henkilöstökyselyssä. Kyselyyn vastasi 95,1 prosenttia Keulan henkilökunnasta. Keula oli tutkimuslaitoksen valtakunnallisessa vertailussa sijalla kolme työtyytyväisyydessä. Lisäksi Keula palkittiin vuoden eniten työtyytyväisyyttä parantaneena yrityksenä. Työtyytyväisyyden kiitettävään tasoon vaikuttavat jatkuva panostus esimiestyöhön, koulutukseen ja työhyvinvointiin. Koko Keulan henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä.

Keulan myynti ja tulos hyvällä tasolla

Keulan myynti kasvoi vuoden 2016 aikana. Kokonaismyynti kasvoi n. 2 %. Päätoimialan, päivittäistavarakaupan myynti, kasvoi euroissa 2,3 % ja volyymissä 2,4 %. Kasvun taustalla ovat heti alkuvuodesta käyttöön otetut laajennetut aukioloajat ja halpuutuksen jatkaminen. Tällä vuoden 2016 päivittäistavarakaupan kasvulla uskomme saavuttavamme lisää markkinaosuutta, koska PTY:n jäsenyritysten viime vuoden kasvu oli vain prosentin luokkaa, toteaa toimitusjohtaja Marttila.

Keulan toiminnan tulos oli 4,1 milj. euroa, joka oli 2,9 % liikevaihdosta. Tulos oli suunniteltua parempi, mutta jäi 600 tuhatta euroa vuoden 2015 tuloksesta. Tulokseen vaikuttivat suuret investoinnit sekä halpuuttamisen myötä alentunut päivittäistavarakaupan kate. Positiivisesti tulokseen vaikuttivat hyvä myynnin kasvu ja jo useamman vuoden jatkunut kustannusjahti.

S-Pankki palvelee pitkillä aukioloajoilla

Osuuskauppa Keulan S-Pankin palvelupisteet ovat Prismassa, Äyhön ja Laitilan S-marketien yhteydessä. Prisman palvelupiste on avoinna Prisman koko aukioloajan 8-21 ja sunnuntaisinkin 10–21.

S-Pankki tarjoaa tuotteita ja palveluita päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Etukortin omistajille S-Pankin peruspalvelut ovat maksuttomia. Älypuhelimen S-mobiili -sovelluksessa voi helposti hoitaa pankkiasioita, seurata bonusostojen, Bonuksen ja maksutapaedun kertymistä ja tutustua S-ryhmän etuihin ja toimipaikkoihin. Vuonna 2016 S-mobiiliin uusina toimintoina tulivat marraskuussa Keulan ABC-asemilla käyttöön otettu ABC Mobiilitankkaus ja marketkaupassa käyttöön otettu sähköisen kuittiarkiston mahdollistama paperiton kuitti.

Vuosi 2017 parantaa palveluja Keulan omistajille

Alkanut vuosi on jatkunut useilla hankkeilla, joiden yhteisenä tavoitteena on kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. S-market Säkylä avataan kokonaan uusissa nykyaikaisissa tiloissa huhtikuussa. Uusi S-market tulee parantamaan ja laajentamaan Keulan tarjoamia palveluja omistajilleen Säkylässä.

Osuuskauppa Keulan vuosi 2016 lukuina

- Henkilöstöä 479
- Asiakasomistajien määrä 30 036, nettolisäys 877
- Asiakasomistajatalouksia yli 80 % alueen talouksista
- Bonusta ja maksutapaetua asiakasomistajille 6,6 milj. euroa
- Liikevaihto 142,4 milj. euroa
- Investoinnit 5,5 milj. euroa
- Toiminnan tulos 4,1 milj. euroa

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Marttila, p. 044 733 0210