11.3.2008

Osuuskaupan tiedote 11.03.2008

HOK-Elannon vaalit alkavat nyt

HOK-Elannon edustajiston vaalit alkavat perjantaina 22.2. Yli puoli miljoonaa äänioikeutettua pääsee äänestämään omaa ehdokastaan 1 115 ehdokkaan joukosta. Äänestäminen on tehty helpoksi. HOK-Elannon vaaleissa voi äänestää netissä jo nyt, vaikka valtiollisissa vaaleissa se on mahdollista aikaisintaan vuonna 2015.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa, jotka järjestetään 22.2.–7.3.2008, valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat noin 510 000 jäsentä pääkaupunkiseudulla. Edellisissä vaaleissa vuonna 2003 äänestysvilkkaus oli 41,1 prosenttia.

Torstaina 21.2. äänioikeutetut saavat kotiinsa äänestysaineiston, jolla voi äänestää postitse. Mutta HOK-Elannon vaaleissa voi kuitenkin äänestää myös internetin välityksellä. Se on yhtä helppoa kuin pankkiasioiden hoitaminen netissä, mitä tutkimusten mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista tekee säännöllisesti. Äänestäjä kirjautuu äänestyksen nettisivustolle omilla pankkitunnuksillaan, joilla varmistetaan äänestäjän henkilöllisyys. Nettiäänestys alkaa 22.2. kello 8.00 ja loppuu 27.2. kello 20.00.

Tarjolla on 1 115 ehdokasta. Vaalisivustolla www.s-osuuskauppavaalit.fi on lisätietoja vaaleista ja ehdokkaista. Kätevä vaalikone auttaa äänestäjää ehdokkaan valitsemisessa.

Kaksi tapaa äänestää ja voittaa
HOK-Elanto on maassamme ensimmäinen, joka tarjoaa näin laajalle äänestäjäjoukolle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Itella Oyj (Posti), jolloin parhaiten voidaan taata koko äänestysprosessin luotettavuus. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto. Äänestäjä voi itse valita, haluaako äänestää perinteisesti postitse vai netissä. Sähköinen äänestäminen on mahdollista vaalien alkupäivinä 27.2. asti. Äänestäjä rekisteröityy sähköiseen äänestykseen vaalisivustolla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja pääsee sen jälkeen äänestämään. Annettua ääntä ei äänestyksen jälkeen voida yhdistää äänestäjään.

Vaalit päättyvät 7.3.2008 kello 16. Jotta postiääni ehtisi perille ennen vaaliajan päättymistä, äänestyslipun palautuskuori on jätettävä postiin viimeistään 5.3. Postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle äänioikeutetulle satunnaisesti annettu viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos netin kautta jo äänestänyt henkilö mahdollisesti lähettää äänestyslipun myös postitse, sähköisesti annettu ääni jää voimaan. Netissä äänestäminen on luonnollisesti mahdollista vain yhden kerran.

Annetut äänet ovat Itella Oyj:n (Postin) suljetussa vaalijärjestelmässä, kunnes tulokset voidaan laskeayhteen vaalien päättyessä 7.3.2008. Ne julkistetaan vaalien keskusvaalilautakunnan vahvistettua tulokset.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan samalla myös Peugeot 207 Wagon Trendy HDI 90 -henkilöauto. Internetissä äänestäneet osallistuvat myös lisäarvontaan, jossa palkintoina on kaksi kannettavaa tietokonetta.

Laaja edustus
Vaaleihin ovat perinteisesti osallistuneet lähes kaikki poliittiset ryhmittymät ja erilaisia kuluttajapiirejä edustavia ryhmiä. Ehdokkaita on kaikkiaan 1 115. Hyväksyttyjen ehdokkaiden lukumäärät olivat listojen arvotussa järjestyksessä seuraavat:

Lista    Numerot       Ehdokaslistan nimi                                                                              Ehdokkaita
A         2–76             Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan ehdokaslista                 75

B         77–178          Yhteiseksi hyväksi – För gemensam fördel                                              102

C         179–183        Senioripuolue                                                                                               5

D         184–283        Kokoomus B                                                                                             100

E          284–332        Svenska folkpartiets kandidater – RKP:n ehdokaslista                              49

F          333–433        Kokoomus A                                                                                             101

G         434–454        Kristillisdemokraatit                                                                                   21

H         455–456        Liberaalit                                                                                                       2

I           457–538        Suomen Keskusta                                                                                       82

J           539–658        Vihreät De Gröna                                                                                     120

K         659–690        Sosialidemokraatit, muu Uusimaa                                                              32

L          691–740        Sosialidemokraatit, Espoo                                                                          50

M         741–820        Sosialidemokraatit, Vantaa                                                                         80

N         821–887        Sosialidemokraatit II, Helsinki                                                                   66

O         888–955        Sosialidemokraatit I, Helsinki                                                                     68

P          956–957        Tietoa, taitoa ja tuoreutta                                                                              2

Q         958–960        Asiakas – Kuluttajat                                                                                     3

R         61–987          Suomen Työväenpuolueen ja pienituloisten lista                                        27

S          988–993        Mukana päätöksessä                                                                                     6

T          994–1078      Helsingin Vasemmistoliitto                                                                         85

U         1079–1117    Uudenmaan Vasemmistoliitto                                                                    39

YHTEENSÄ                                                                                                                          1 115

Vaalijärjestyksen mukaan listat voivat myös muodostaa vaaliliittoja keskenään. Vaaliliittosopimuksia on tehty yhteensä kolme.  Listat D, E, F ja G ovat muodostaneet vaaliliiton, listat K, L, M, N ja O ovat muodostaneet vaaliliiton ja listat T ja U ovat muodostaneet vaaliliiton.