23.5.2008

Osuuskaupan tiedote 23.05.2008

HOK-Elannon 8 prosentin hallittu kasvu

HOK-Elanto-konsernin kasvu oli vuonna 2007 yli 8 prosenttia. Suhteellisesti voimakkaimmin eteni liikennemyymäläkauppa 47 prosentin kasvullaan. Kiivas investointitahti verotti odotetusti tulosta.

Helsingin Osuuskauppa Elannon myynti vuodelta 2007 oli 1 615 miljoona euroa, jossa on kasvua 8,3 prosenttia. Viime vuoden liikevaihto oli 1 330 miljoonaa euroa (ed. vuosi 1 228 M€). Ennakkotietojen mukaan HOK-Elanto-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 22 miljoona euroa (43 M€). Tuloksen pieneneminen johtuu pääosin Prisma- ja Alepa-ketjujen voimakkaista remontti-, laajennus- ja kehittämiskuluista, Sparilta vuonna 2006 siirtyneiden toimipaikkojen liikearvopoistoista sekä Esso-verkoston muuttamiskuluista ABC:ksi. Lisäksi tulos sisältää kertaluonteisia kuluja 9 miljoonaa euroa (tuottoa 2 M€). Konsernin operatiivinen tulos oli 31 miljoonaa euroa (41 M€). Vuoden 2007 investoinnit olivat 83 miljoonaa euroa (83 M€).

Vuoden 2007 ennakkotietojen mukaan HOK-Elannon market- ja tavaratalokaupan liikevaihto oli
1 144,6 miljoona euroa (1 064,9 M€), jossa on kasvua 80 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia. Liiketulos oli  15,0 miljoonaa euroa (20,8 M€). Liikevaihto kertyi 11 Prisman, 49 S-marketin, 79 Alepan, kahden Sokos-tavaratalon ja viiden Emotion-myymälän liiketoiminnasta.

Uutta tulossa, vanhatkin hyvässä vedossa
–Vuoden merkittävin uuden yksikön avaus, Viikin Prisma, valmistui marraskuussa ja vauhditti näin ollen vasta loppuvuoden myyntiämme. Voimakas investointitahti verotti luonnollisesti tulostasoa vaikka liiketoiminnan tulos olikin odotettua parempi, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.

– Uusien liikennemyymälöiden avaukset käynnistyivät elokuussa, kun ensimmäiset Esso-asemista muutetut automaattiasemat avattiin ABC-ketjun väreissä. Viime vuonna liikennemyymälät kasvattivat myyntiään peräti 47 prosenttia edellisvuodesta. Kun kaikki pääkaupunkiseudun Essot on muutettu ABC-yksiköiksi, arvelemme markkinaosuutemme toimialueen bensiinikaupassa kasvavan noin 20 prosenttiin.

Viikin Prisma paransi oleellisesti HOK-Elannon palvelujen tarjontaa Itä-Helsingin alueella. Lisäksi avattiin uusina yksiköinä S-market Itälahdenkatu Lauttasaaressa, yksi Alepa Järvenpäässä ja yksi Töölössä. Avausten lisäksi market-kaupassa tehtiin toimialarationalisointeja muuttamalla kolme S-markettia Alepoiksi ja sulkemalla kahdeksan pientä Alepaa, joiden läheisyydessä sijaitsee oma isompi yksikkö. Vuoden aikana kunnostettiin yli 20 Alepaa uuden ilmeen mukaisiksi. Alepa-ketju menestyi omassa kokoluokassaan erinomaisesti ja kasvatti myyntiään peräti 7,9 prosenttia.

HOK-Elannon muuta kaupallista verkostoa kehitettiin viime vuonna mm. Malmin Prisman laajennuksella ja Hakaniemen Sokos-tavaratalon uudistamisella.

Kannelmäen Prisma-keskus tulee seuraavien vuosien aikana uusiutumaan täysin. Muutosvaihe käynnistyi helmikuussa 2007, kun Prisman toiminnot siirtyivät kokonaan nykyisen rakennuksen kaksikerroksiseen osaan. Kesän aikana purettiin entisen liikekeskuksen vanhin osa ja vuodenvaihteen jälkeen päästiin aloittamaan uuden rakentamista. Paikalle nousee lähivuosina täysin uusi noin 40 000 m2 kauppakeskus maanalaisine pysäköintitiloineen.

Itäkeskuksen Prisman rakennustyöt käynnistyivät viime kesänä, ja HOK-Elannon kahdestoista Prisma valmistuu vuodenvaihteessa 2008–2009. Noin 14 000 m2:n uusi Prisma rakennetaan Itäkeskuksen viereen, Kehä I:n ja Itäväylän risteykseen.


Ravintola-asiakkaat savuna ilmaan?

HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 105,9 miljoonaa euroa (103,4 M€), jossa on kasvua 2,4 prosenttia. Ravintoloiden liiketulos oli 6,8 miljoonaa euroa (7,4 M€).

HOK-Elannolla on 105 ravintolaa. Vuoden aikana avattiin kolme täysin uutta ravintolaa: Brittipub Kitty's Public House City-käytävässä, Rosso Mäntsälässä ja Chico's Viikissä. Vuoden aikana uusittiin ja peruskorjattiin 9 ravintolaa. Laajennuksia tehtiin uudistusten yhteydessä mm. Sports Academyssä, Kaislassa ja Mikonkadun Amarillossa. Kannelmäen muutostöissä sen ravintolamaailma poistui muutamaksi vuodeksi odottamaan uusia tiloja.

Uuden tupakkalain muutos astui voimaan kesäkuussa, mutta sen vaikutus ravintola-alalla näkyi toden teolla vasta syksyllä terassikauden loputtua. Monien juomapainotteisten ravintoloiden asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi ja asiakkaat viipyvät ravintoloissa aikaisempaa lyhemmän ajan.

 

Uudenlainen ABC

Liikennemyymälöiden liikevaihto oli 61,4 miljoona euroa (41,7 M€), jossa on kasvua peräti 47,3 prosenttia. Uuden yksiköt ovat luonnollisesti kasvattaneet liikevaihtoa, mutta myös entiset liikennemyymälät ja automaattiasemat ovat kasvaneet vahvasti. HOK-Elannon ABC-ketjulla oli vuoden vaihteessa pääkaupunkiseudulla kaikkiaan 19 yksikköä, joista entisiä Esso-asemia on kahdeksan. Pääkaupunkiseudulle suunniteltiin myös uusi kompakti liikennemyymälätyyppi ABC Deli. Tähän mennessä avattu viisi ABC Deliä, ja viisi uutta ABC-Automattiasemina.

Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 11,8 miljoonaa euroa (12,5 M€), jossa on vähennystä 5,2 prosenttia. HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat Hautauspalvelu ja Backas Puutarhakeskus.

 

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto jakautui toimialoittain seuraavasti:

                                                                    Liikevaihto    Muutos  Liiketulos      Liiketulos            

                                                                    2007 M€       %                  2007              2006

Market- ja tavaratalokauppa                     1 144,6          7,5                 15,0               20,8

Ravintolaliiketoiminta                                 105,9          2,4                   6,8                 7,4

Liikennemyymälät                                         61,4        47,3                 -2,1               -1,0

Muu liiketoiminta                                          11,8        -5,2                   1,3                 0,5

Kiinteistöt, hallinto, kertaluonteiset erät         5,8        16,9                 -4,5               12,3

HOK-Elanto konserni yhteensä               1 329,5     8,3            16,5           40,0

 

Vastuullista yhteistyötä

Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 5 381 henkilöön (5 159).

Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia ja siten edistänyt heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Uudenmaan TE-keskus myönsi toukokuussa Kotomaa-Uusimaa tunnustuksen 2006 HOK-Elannolle. Sen perusteluissa todettiin, että HOK-Elanto on edistänyt maahanmuuttajien kotoutumista kehittämällä monimuotoista ja syrjimätöntä henkilöstöpolitiikkaa, kouluttamalla ja työllistämällä maahanmuuttajia sekä pitämällä näkyvästi esillä niin omassa organisaatiossa kuin julkisestikin työyhteisön monimuotoisuuden merkitystä osana yritysten tuloksellista ja yhteiskuntavastuullista toimintaa.

 

83 miljoonan investoinnit

Vuoden 2007 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen noin 83 miljoonaa euroa (83 M€). Uusia Prismoja suunnitellaan Itäkeskuksen lisäksi Lommilaan, Hakunilaan, Myyrmäkeen ja Marja-Vantaalle. Hyvinkäälle suunnitellaan Prisman laajennusta. Lisäksi suunnitteilla on uusia S-market- ja Alepa-yksiköitä sekä market-toimialan verkostosuunnitteluun liittyviä ketjumuutoksia.

HOK-Elannon ensimmäinen Kodin Terra rakennetaan Tuusulaan, ja sen rakennustyöt käynnistyivät vuoden vaihteessa.

 

S-Pankki avattu

S-Pankki aloitti toimintansa lokakuussa 2007. Suomen ainoa kauppapankki tarjoaa edulliset peruspankkipalvelut, hyvän koron, helpon verkkopankin ja yksinkertaisen tuotevalikoiman. Täyden palvelun S-Pankin toimipisteet toimivat Prismoissa ja Sokoksissa.

Laajenevia rahoituspalveluita voi nyt liittää yhä monikäyttöisempään S-Etukorttiin, ja samalla kerryttää Bonusta tuttuun tapaan. Nykyisten S-Etukorttien käyttö ja Bonusten kertyminen jatkuvat entiseen tapaan. Vuoden vaihteessa S-Pankki otti käyttöön 0,5 prosentin maksutapaedun, joka hyödyntää asiakasomistajaa, joka maksaa ostoksensa S-Etukortilla.

 

Asiakasomistajat voivat äänestää netissä

Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana lähes 29 000 (37 000). Asiakasomistajille maksettiin vuonna 2007 yli 45 miljoonaa euroa Bonusta (42 M€). Osuuspääomalle ehdotetaan edellisvuoden tapaan 20 prosentin korkoa eli yhteensä 3,3 miljoona euroa (3,1 M€).

 

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa, jotka järjestetään 22.2.–7.3.2008, valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat noin 510 000 jäsentä pääkaupunkiseudulla. Edellisissä vaaleissa vuonna 2003 äänestysvilkkaus oli 41,1 prosenttia.

 

Osuuskauppavaalit on viime vuosina järjestetty postivaalina. HOK-Elanto on maassamme ensimmäinen, joka tarjoaa näin laajalle jäsenkunnalle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Itella Oyj (Posti), jolloin parhaiten voidaan taata koko äänestysprosessin luotettavuus. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen.

 

Äänestäjä voi itse valita, haluaako äänestää perinteisesti postitse vai netissä. Sähköinen äänestäminen on mahdollista vaalien alkupäivinä 22.–27.2.2008. Äänestäjä rekisteröityy sähköiseen äänestykseen vaalisivustolla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja pääsee sen jälkeen äänestämään. Annettua ääntä ei äänestyksen jälkeen voida yhdistää äänestäjään.