17.12.2019

Osuuskaupan tiedote 17.12.2019

Hämeenmaan joululahjoitus nuorten mielenterveyspalvelujen tukemiseen

  • Lahdessa toimivan Kanervikon koulun rehtori Anne Lindholm (oik.) vastaanotti joulunalusviikolla Hämeenmaan joululahjoituksen osuuskaupan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahdelta.

Kohdennamme tämänvuotisen joululahjoituksemme nuorten mielenterveyden tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lahjoituksen saivat Hämeenlinnan sairaalakoulu eli Ahvenistonharjun koulu ja Kanervikon koulu, joka on Lahden kaupungin erityiskoulu.

Toive siitä, että perinteinen joululahjoitus kohdennettaisiin tänä vuonna nuorten mielenterveyspalvelujen tukemiseen, tuli Hämeenmaan omalta henkilökunnalta.

– Kysyimme työntekijöiltämme, mihin kohteeseen he haluaisivat joululahjoituksen antaa. Sitä kautta esille nousivat nuorten mielenterveyden edistäminen ja sairaalakoulut, taustoittaa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti.

Hämeenlinnan Ahvenistonharjun koulun oppilaista suurin osa on Kanta-Hämeen keskussairaalan lasten ja nuorten psykiatrian osastolla kriisi-, tutkimus- tai hoitojaksolla olevia lapsia ja nuoria. Muutama koulun oppilaspaikoista on varattu 7.-9.-luokkalaisille, ns. avo-oppilaille.

Sairaalakoulu on perusopetusta tarjoava koulu, jonne oppilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon kautta. Tavoitteet eivät kuitenkaan ole vain oppimisessa, vaan myös lasten ja nuorten sosiaalisissa taidoissa ja perusarjen ylläpitämisessä.

Yksilöllisiä kohtaamisia

Myös Kanervikon koulu tekee yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ja tarjoaa opetusta Päijät-Hämeen keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen potilaille sekä muille pitkään hoidossa oleville lapsille ja nuorille.

Kanervikon koulussa oppilaat saavat opiskella yksilölliseen tahtiin.

– Meillä jokainen kohdataan yksilönä ja huomioidaan kunkin oppilaan eritystarpeet, Kanervikon koulun rehtori Anne Lindholm kertoo.

Opetus tapahtuu pienryhmissä ja oppilaat etenevät opinnoissaan oman vointinsa mukaan. Yksilöllisyydestä huolimatta Kanervikon koulussa noudatetaan yhteisiä sääntöjä.

– Olemme tietyssä mielessä todella koulumainen koulu. Minusta on tärkeää, että saamme nuorten elämään säännöllisen rytmin. Toisaalta meidän on sanottu olevan sellainen vanhan ajan kyläkoulu, jossa kaikki tuntevat kaikki, Anne Lindholm kuvaa.

Kanervikon koulussa on 36 oppilaspaikkaa. Tällä hetkellä koulun nuorin oppilas on 1.-luokkalainen, ja vanhimmat täysi-ikäistyvät ensi vuonna.

Nuorten työkykyisyyttä edistämässä

Osuuskauppa Hämeenmaa on ollut eri tavoin mukana nuorten työkykyisyyden edistämisessä – viimeisimpänä S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelman kautta, jossa Hämeenmaan johtoryhmällä on ollut hankekummin rooli.

– Työllistämme paljon nuoria: 28 % työntekijöistämme on alle 25-vuotiaita. Nuorten työelämään kiinnittymisen ja työkykyisyyden haasteet ovat osa jokapäiväistä arkeamme, Sanna Virtainlahti sanoo.

Hämeenmaa on muistanut joululahjoituksillaan nuoria kolmena peräkkäisenä viime vuotena: Vuonna 2017 lahjoituksen saivat Kanta-Hämeen keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikka ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän nuorisopsykiatrian poliklinikka. Viime vuonna perinteinen joululahjoitus kohdennettiin Lahden, Forssan ja Riihimäen kaupunkien nuorisotoimen etsivälle nuorisotyölle ja nyt alueellisille sairaalakouluille.

Kolmevuotisen, tähän vuoteen päättyvän Nuori Mieli Työssä -hankkeen tavoitteena on ollut paitsi kehittää alle 25-vuotiaiden nuorten työelämätaitoja ja valmiuksia työelämässä, myös lisätä organisaation tietoisuutta sekä esimiesten osaamista työelämään tulevien nuorten odotuksista, motivaatiosta ja valmiuksista.

– Vaikka hanke paperilla päättyykin, niin toiminta jatkuu, Virtainlahti vakuuttaa.

 

Lisätiedot:

Osuuskauppa Hämeenmaa, henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti, 050 068 0986