12.2.2016
1 kommentti

Osuuskaupan tiedote 12.02.2016

Hämeenmaalta tukea 50 000 eurolla lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Osuuskauppa Hämeenmaa tekee yhteistyötä alueellaan monenlaisten urheilu-, kulttuuri- sekä yhteiskuntavastuutoimijoiden kanssa. Urheilun saralla painopiste on lasten ja nuorten joukkueurheilun tukemisessa. Tänä vuonna Kannustajat-ohjelman kautta jaetaan tukea 50 000 euroa paikallisille urheiluseuroille. Kesälajien parissa työtä tekevien seurojen on mahdollista hakea Hämeenmaan Kannustajat-ohjelmaan 13.3.2016 mennessä. Jaossa on 25 000 euroa tukea tulevan kesän toimintaan.

− Kannustajat-ohjelmamme perusidea on yksinkertainen. Kaikki alueella toimivat lasten ja nuorten parissa työskentelevät urheiluseurat, joiden toiminnan painopiste on kesälajeissa, voivat hakea mukaan Kannustajiin 13.3. mennessä. Seurat valitaan mukaan hakemusten perusteella, ja huhtikuu on äänestysaikaa, kertoo asiakkuusjohtaja Henri Häikiö Hämeenmaalta.

Kannustajissa osuuskaupan omistajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan Hämeenmaan sponsorointitoimintaan. − Kannustajat-ohjelmassa pallo on Hämeenmaan omistajilla. Kukin talouden pääjäsen voi käydä huhtikuun 2016 aikana omalla S-kanavalla kannustamassa eli antamassa äänensä yhdelle ohjelmassa mukana olevalle toimijalle.

- Äänestysajan päätyttyä jaamme 25 000 euron potin seurojen keräämien kannustajien suhteessa. Tasapuolisuuden vuoksi potin jakaminen on rajattu siten, että jokainen toimija saa vähintään 500 euroa ja enimmillään 4000 euroa tukea, Henri Häikiö kertoo.

Hakuohjeet:

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään 13.3.2016 mennessä osoitteeseen sponsorointi.hameenmaa@sok.fi. Hyvässä hakemuksessa kerrotaan vähintään seuraavat asiat:


  • Kerro lyhyesti seuranne tai muun yhteisönne toiminnasta

  • Kuinka monta lasta ja nuorta harrastaa seurassanne (jäsenmäärä)?

  • Mihin käyttäisitte tuen?

  • Millaista näkyvyyttä tarjoatte Hämeenmaalle tuen vastineeksi?

Tukisummat maksetaan seurojen ilmoittamille tileille toukokuun 2016 aikana. Talvi- sekä sisäliikuntalajien parissa toimivien seurojen on mahdollista hakea tukea syksyn haussa, joka päättyy 7.8.2016. Kulttuuri- ja yhteiskuntavastuutoimijat voivat hakea sponsorointia läpi vuoden.

Lisätietoja: Osuuskauppa Hämeenmaa, asiakkuusjohtaja Henri Häikiö, puh. 050 359 6789