8.5.2008

Osuuskaupan tiedote 08.05.2008

Hämeenmaa investoi vuonna 2007 ennätykselliset yli 80 miljoonaa euroa – asiakasomistajien eduksi

- Vuosi 2007 oli  Osuuskauppa Hämeenmaalle vahvan kasvun aikaa. Myynnin kasvu ja hyvä tulos mahdollistavat palveluiden ja myymäläverkoston kehittämisen asiakasomistajien eduksi myös tänä vuonna. Viime vuonna bruttoinvestoinnit kohosivat 82,1 miljoonaan euroon, kun ne edellisenä vuonna olivat 42,0 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Taavi Heikkilä toteaa.

Vuonna 2007 Hämeenmaan myynti kasvoi 94 miljoonalla eurolla ja ylsi 700 miljoonaan euroon, joka on 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toiminnan tulos (tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja) vuodelta 2007 oli 23,8 miljoonaa euroa. Tulos oli ennakoitua parempi, mutta pieneni 1,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta suurista investoinneista johtuen. Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin omat varat kasvoivat 110,3 miljoonaan euroon (ed. v. 92,9 M€) ja omavaraisuusaste nousi 45,9 prosenttiin (ed. v. 42 %).

Palvelut paranevat entisestään vuonna 2008

- Investoinnit jatkuvat ennätyksellisinä myös tänä vuonna. Vuoden 2008 investoinnit ylittävät arvioiden mukaan 70miljoonaa euroa, kertoo Taavi Heikkilä.

Alkuvuodesta Hämeenmaa on avannut uuden S-marketin Hämeenlinnan Idänpäähän, Salen Artjärvelle ja ABC liikennemyymälän ravintolamaailmoineen ja S-marketteineen Heinolaan. Riihimäen ABC liikennemyymälä avataan maaliskuun 6. päivänä.

Markettoimialan merkittävin investointi on Prisma Hämeenlinnan muutto uusiin, entistä suurempiin ja nykyaikaisempiin tiloihin alkusyksyllä Nykyisen Prisman tilojen uudistus- ja laajennustyöt aloitetaan heti uuden Prisman avauduttua. Tiloihin on tarkoitus avata Kodin Terra –tavaratalo keväällä 2009  Lisäksi tavoitteena on aloittaa Sale Hollolan uuden kiinteistön rakennustyöt syksyllä heti kun kaava sen mahdollistaa. Lisäksi tehdään 3-4 S-market uudistusta tai laajennusta. ABC toimialalla vuoden suurimmat investoinnit ovat jo avattu Heinolan ABC liikennemyymälä sekä ABC Riihimäki. Lisäksi ABC-automaattien määrä kasvaa vuoden aikana3 uudella automaatilla. Maaliskuussa Hämeenmaa avaa uuden ravintolamaailman Lahteen Aleksanterinkadulle. Ravintolamaailma koostuu Amarillosta, Public Cornerista sekä Coffee Housesta. Syksyllä avataan uusi ravintolamaailma – Presso, Hesburger ja Rosso Express – Prisma Hämeenlinnan yhteyteen. Lisäksi Sokos Lahden Presso ja Hesburger uudistuu täysin. Sokos Lahden laajennuksen toinen vaihe jatkuu vuonna 2008, jonka yhteydessä muun muassa Sokoksen 3. kerros kasvaa 1 000 neliöllä ja S-market Sokos Lahti saa.1 000 neliötä lisää tilaa. Lisäksi Vesijärven Auton uusien tilojen rakentaminen Lahteen käynnistyy.

Asiakasomistajille 19,9 miljoonaa Bonusta

Asiakasomistajien määrä kasvoiHämeenmaassa viime vuoden aikana yli 8 900uudella jäsenellä; vuoden 2007 lopussa Hämeenmaan asiakasomistajien määrä oli 106 420. Toimialueen talouksista noin 57 prosenttia on asiakasomistajatalouksia.

Asiakasomistajien kerryttämän Bonuksen määrä kasvoi 19prosenttia edellisvuodesta. Bonusta jaettiin kaikkinensa 19,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakasomistajien täyteen maksetulle 100 euron osuuspääomalle maksettiin osuuspääoman korkoa 10 prosenttia.

Osuuskauppa Hämeenmaan hallitus esittää tilikauden päättyessä täysin maksetulle 100 euron osuusmaksuille maksettavaksi 10 prosentin koron myös vuodelta 2007.

235 uutta työpaikkaa vuonna 2007

Hämeenmaan henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2007 aikana 235 henkilöllä. Vuoden lopussa Hämeenmaa työllisti 2 311 henkilöä. Vuoden 2007 aikana Hämeenmaassa oli lisäksi noin 330 paikallista kesätyöntekijää ja noin 200 yläaste-/lukioikäistä nuorta tutustumassa työelämään.. Uusien toimipaikkojen ja palvelujen kehittämisen myötä osaavan henkilöstön määrä kasvaa edelleen. Vuoden 2008 aikana Hämeenmaa tulee työllistämään pari sataa uutta palvelualan ammattilaista.

Oman henkilöstön lisäksi Hämeenmaa työllistää välillisesti suuren määrän henkilöitä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella muun muassa toimipaikkainvestointien myötä sekä yli 100 paikallisen tavaratoimittajan kautta.

Vuoden 2007 marras-joulukuussa toteutettiin työyhteisötutkimus, josta ilmenee, että työtyytyväisyys on Hämeenmaassa hyvällä tasolla, työilmapiiri on hyvä ja Hämeenmaa koetaan hyvänä työnantajana.Tulokset paranivat selvästi kaikilla osa-alueilla.

Hämeenmaa tarjoaa henkilöstölleen runsaasti kouluttautumismahdollisuuksia, vuonna 2007 henkilöstö osallistui koulutuksiin 5 400 koulutuspäivän verran.Koko Hämeenmaan henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Henkilöstölle maksettiin tulospalkkioita vuoden 2007 hyvästä toiminnasta 1,1 miljoonaa euroa.  

Näkymät vuodelle 2008

Hämeenmaa jatkaa voimakasta toimipaikkaverkoston kehittämistä myös vuonna 2008. Investointeja toteutetaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan niin ikään kasvavan selvästi. Suurista investoinneista johtuen toiminnan tuloksen odotetaan toteutuvan jonkin verran vuoden 2007 tasoa pienempänä.

Vuosi 2007 pähkinänkuoressa:
Hyvä tulos käytetään asiakasomistajien etujen ja palveluiden kehittämiseen

  • Hämeenmaan toiminnan tulos oli 23,8 M€ (ed. v. 24,9 M€)
  • Hämeenmaan myynti oli 700 M€ (ed. v. 606,2 M€, + 15 %)
  • Hämeenmaan bruttoinvestoinnit olivat 82,1 M€ (ed. v. 42 M€)
  • Hämeenmaalla 106 420 asiakasomistajaa (ed. v. 97 504, + 8 916)
  • Hämeenmaan asiakasomistajat saivat 19,9 M€ Bonusta (ed.v. 16,7 M€, + 19 %)
  • Hämeenmaan henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2 311 (ed. v. 2 076, + 235)

Lisätietoja:
Osuuskauppa Hämeenmaa, toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, GSM 050 680 37