3.5.2011

Osuuskaupan tiedote 03.05.2011

Hämeenmaa investoi 64 miljoonaa euroa Kanta- ja Päijät-Hämeeseen vuonna 2010

Hämeenmaan toiminnan kehitys jatkui voimakkaana vuonna 2010, ja myynti kasvoi 7 %, 897,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2010 tulos oli 25,3 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta 3 miljoonaa euroa. Työntekijöiden kokema työtyytyväisyys Hämeenmaalla säilyi kiitettävällä tasolla, ja asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana lähes 130000 jäseneen.  

Tulos parani 3 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja myynti kasvoi 7 prosenttia

Hämeenmaan tulos nousi 25,3 miljoonaan euroon hyvän myynninkehityksen, kuluhallinnan ja hyvin onnistuneiden investointien ansiosta. Tulos parani edellisvuoteen nähden 3,0 miljoonaa euroa. Hämeenmaan kerryttämä tulos jää Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, ja se käytetään alueen palvelutarjonnan edelleen kehittämiseen.

Hämeenmaan myynti kasvoi hyvän asiakaspalvelun ja uusien toimipaikkojen myötä 897,8 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen kertyi 7 prosenttia. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla.

Palveluja ja etuja asiakasomistajille – investoinnit 64 miljoonaa euroa

Hämeenmaa jatkoi toimipaikkaverkostonsa voimakasta kehittämistä vuonna 2010, ja kaikkiaan investointeja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin 63,5 miljoonalla eurolla. Investointien välillinen työllistämisvaikutus oli jopa 1000 henkilötyövuotta. Lähipalveluja parannettiin avaamalla Sale-myymälät Läyliäisiin ja Lahden Metsäpeltoon. Marraskuussa avattiin uusi S-market Lahden Tonttilaan. Sale Vierumäki ja S-market ABC Renkomäki Lahdessa avattiin uudistettuina ja laajennettuina. Vuoden merkittävimmät toimipaikka-avaukset olivat Kodin Terra Hämeenlinnassa ja Prisma-keskus Forssassa. Prisman yhteyteen avattiin Hämeenmaan kolmas kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion ja ravintolamaailma, johon kuuluu Pizza Buffa, Presso ja Hesburger. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävimmät investoinnit olivat 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan ABC-marketin avaaminen LahdenRenkomäkeen ja uusien ABC-automaattiasemien avaaminen Orimattilaan ja Lopelle.

Lammin Osuuskauppa osaksi Hämeenmaata

Lammin Osuuskauppa sulautui osaksi Hämeenmaata lokakuun 2010 alussa. Sulautumisen taustalla on ollut pyrkimys turvata toimipaikkojen ja asiakasomistajien palveluiden kehittyminen pidemmällä aikavälillä Lammin Osuuskaupan toimialueella. Lammin Osuuskaupan henkilöstö siirtyi Hämeenmaan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Lammin Osuuskaupasta Hämeenmaahan siirtyivät seuraavat toimipaikat: S-market Lammi ja Tuulos, Sale Hämeenkoski, ABC-liikennemyymälä Tuulos, Lammin ABC-automaattiasema, Ravintola Takkahuone sekä Hotelli Tuulonen.

221 uutta työpaikkaa, yli 800 kesäharjoittelijaa

Hämeenmaalla oli vuoden 2010 lopussa 2 848 työntekijää, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 221. Kesän 2010 aikana Hämeenmaa työllisti yli 800 nuorta, joista 400 oli kesätyöntekijöitä ja yli 400 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita. Vuoden 2010 marraskuussa Hämeenmaalla toteutettiin työyhteisötutkimus, jonka tulokset osoittivat, että Hämeenmaata pidetään hyvänä työnantajana ja työtyytyväisyysindeksi on kiitettävällä tasolla.

Taantumasta huolimatta Hämeenmaa koulutti henkilöstöään keskimäärin 4 valmennuspäivää jokaista työntekijää kohden. Henkilöstön kehittäminen kohdistui asiakaspalvelun, myyntitaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen lisäämiseen. Hämeenmaan koko henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä ja tulospalkkiota myös jaettiin kaikilla toimialoilla.

Hämeenmaan työhyvinvointiohjelman osana käynnistettiin vuoden alussa työhyvinvointiprojekti. Projektissa selvitetään, miten hämeenmaalaisten työkykyä voidaan tukea työtä mukauttamalla, miten työntekijöiden työhön paluuta sairauslomalta voidaan helpottaa ja miten työtä voidaan monipuolistaa. Projektin ensimmäisenä vuonna saatiin jo onnistumisia muun muassa vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä työkyvyttömyyseläkeriskien pienentymisenä.

Hämeenmaan omistaa jo 130 000 kanta- ja päijäthämäläistä

Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden 2010 lopulla 129 937 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden 2010 aikana 10136, joista 2695 siirtyi Lammin Osuuskaupasta. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli 67 prosenttia.

Rahalliset palautukset asiakasomistajille olivat merkittäviä vuonna 2010. Asiakasomistajat keräsivät Bonusta 27,9 miljoonaa euroa ja osuuspääoman korkoa maksettiin 1,1 miljoonaa. Joka toinen Hämeenmaan asiakasomistaja sai Bonusta keskimäärin 393 euroa vuonna 2010. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat 0,4 miljoonaa euroa maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan.

Merkittävää etua asiakasomistajille oli myös ravintolaruuan arvonlisäveron alenemisesta. Osuuskauppa Hämeenmaan ravintolat siirsivät arvonlisäveron alennuksen suoraan hintoihin.

Investoimista jatketaan

Hämeenmaa jatkaa voimakasta toimipaikkaverkoston kehittämistä myös vuonna 2011. Investointeja jatketaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan myös vuoden 2011 aikana. Toiminnan tuloksen odotetaan jäävän uusinvestoinneista johtuen jonkin verran pienemmäksi kuin vuonna 2010.

Vuoden 2011 merkittävin investointi on Launeen Prisman laajentaminen uusine parkkitaloineen.Prisma-keskuksen yhteyteen avataan uudistettu ravintolamaailma sekä kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion. Laajennettuina avataan S-market Orimattila huhti-toukokuussa ja S-market Tammela alkukesällä. Talven 2011 - 2012 aikana avataan Sale-myymälät Hämeenlinnan Poltinahoon sekä Forssaan Asemapuistoon. Hämeenlinnan Prisman yhteyteen avataan ABC-pesukatu.

Lisätietoja: Osuuskauppa Hämeenmaa, toimitusjohtaja Taavi Heikkilä , puhelin 050 6 8037