16.12.2010

Osuuskaupan tiedote 16.12.2010

Hallintoneuvoston puheenjohtaja vaihtuu

Satakunnan Osuuskaupan uusi hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 15.12.2010 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi asianajaja Timo Santavuon Porista. Santavuo on ollut hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2001. Varapuheenjohtajaksi valittiin agrologi Maarit Hollmén Luvialta, joka on toiminut hallintoneuvostossa vuodesta 2000.

Osuuskaupan hallintoneuvostoa vuodesta 2000 alkaen johtanut varatuomari Juha Vuorenhela Porista jää tämän vuoden lopussa pois hallintoneuvostosta. Hänen lisäkseen hallintoneuvostosta jäävät pois asemapäällikkö Mauri Paavilainen Harjavallasta, maanviljelijä Raimo Ranta Huittisista sekä myyjä Anne Väkiparta Ulvilasta.

Satakunnan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu yhteensä 18 satakuntalaista. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto myös vahvistaa osuuskaupan strategian sekä valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan.

Hallintoneuvosto valitsi myös hallituksen jäsenet vuodeksi 2011. Osuuskaupan hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa olleet professori Pia Arenius ja emäntä Tuula Setälä. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Kari Bärlund ja talouspäällikkö Heikki Santavuo. Uuden toimitusjohtajan osuuskaupalle hallintoneuvosto valitsee vuoden 2011 alkupuolella.

Hallintoneuvoston kokous nimesi myös asiakastoimikunnat kolmeenkymmeneen eri toimipaikkaan.