11.9.2014

Osuuskaupan tiedote 11.09.2014

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan maatalous- ja rautakaupan toimialalla alkavat yt-neuvottelut

Tiedote 11.9.2014 klo 11.30

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan maatalous- ja rautakaupan toimialalla on suunnitteilla toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestely, minkä johdosta maatalous- ja rautakaupan henkilöstöedustajille on annettu neuvotteluesitys 11.9.2014. Neuvotteluesityksen nojalla maatalous- ja rautakaupan toimialalla alkavat 17.9.2014 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko toimialan henkilöstöä. 
 
Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmia:
- toimintamallien, tehtävien ja toimenkuvien uudelleenjärjestelyistä ja olennaisista muutoksista
- uusien toimenkuvien luomisesta
- mahdollisesti myös toimipisteiden lakkauttamisesta
- työtehtävien lakkauttamisesta, mikä johtaa irtisanomisiin
- työtehtävien osa-aikaistamisesta
 
Uudelleenjärjestelyt kohdistuisivat suunnitelmien mukaan koko toimialan henkilöstöön eli 115 henkilöön. Suunnitellut toimenpiteet voivat toteutues-saan johtaa enimmillään noin 15 henkilön vähentämiseen ja arviolta 30 henkilön osa-aikaistamiseen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla sekä toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuen. 
 
Toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestelyä koskevan suunnitelman taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toimialan toiminnan uudelleenorganisointi. Perusteina ja syinä suunnitelluille toimenpiteille ovat toimintaympäristön rakennemuutos ja toimialan heikentyneet näkymät, toimialan heikko tulos ja tuloskehitys sekä varautuminen toimialan rakennemuutokseen. Uudelleen järjestelyillä haetaan tehokkuuden lisäksi kustannussäästöjä ja pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kannattava toiminta.
 
Neuvottelut alkavat keskiviikkona 17.9.2014. Henkilöstölle tiedotetaan neu-vottelujen kuluessa neuvottelujen etenemisestä ja tarkemmasta aikataulus-ta.
 
Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuvat, pyritään henkilöstövähennyksiä luontaisesti minimoimaan mm. tarjoamalla irtisanottaville muilta Eepeen toimialoilta mahdollisesti avautuvia, heidän osaamistaan vastaavia työpaik-koja. Henkilöstön tukena muutoksessa toimivat työnantajan lisäksi paikalli-set te-toimistot sekä Eepeen työterveyshuoltoverkosto.
 
Lisätietoja saa tarvittaessa allekirjoittaneelta.
 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
 
Kimmo Simberg
toimitusjohtaja
p. 010 76 46200
sp. kimmo.simberg@sok.fi
 
Uutinen koskee toimipaikkoja:
S-Rauta
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun S-Rauta toimipaikkoja:
Ketju: S-Rauta