8.8.2014

Osuuskaupan tiedote 08.08.2014

Eepeen toimintakatsaus 1.1.-30.6.2014

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni

TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1- 30.6.2014          Julk. 8.8.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

 

Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan Suomen vähittäiskaupan myynnin arvo laski tammi-kesäkuussa 0,4 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta ajanjaksosta. Myynnin volyymi laski samana aikana 0,7 prosenttia.

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 276,7 milj. euroa (= M€), mikä oli edellisvuotta 1,0 M€ pienempi kehitysindeksin oltua 99,6.

Marketkaupan verollinen myynti oli 155,9 M€, missä oli vähennystä 1,0 M€ eli 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Vähennys aiheutuu Alajärven ABC-automaatin siirtymisestä liikennemyymälätoimialalle.

PTY ilmoittaa päivittäistavarakaupan arvon kasvaneen vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Eepeen päivittäistavarakaupan myynti on kasvanut valtakunnan yleisen tason mukaisesti.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 43,8 M€, mikä oli 2,3 M€ edellisvuotta suurempi. Eepeen bensiinin volyymimääräinen myynti (17,3 milj. litraa) laski edellisvuodesta 0,9 prosenttia. Vastaavasti dieselin litramyynnissä (12,2 milj. litraa) on ollut kasvua 4,8 prosenttia. Liikennemyymälöiden marketkaupan kasvu on ollut 1,1 prosenttia ja ravintolakaupan sekä nopean syömisen kasvu 11,9 prosenttia. Ravintolakaupan kasvussa näkyy uuden ABC Alajärven yksikön avaus.

Liikennepolttonesteiden valtakunnalliset vähittäiskaupan volyymit ovat toukokuun loppuun mennessä laskusuunnassa, ollen bensiinissä -2,6 prosenttia ja dieselissä -1,4 prosenttia.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10,3 M€, mikä oli 0,3 M€ edellisvuotta suurempi.  Seinäjoella on ollut isoja tapahtumia alkuvuonna edellisvuotta enemmän, mikä on vaikuttanut sekä majoitusmyynnin että ravintolamyynnin positiiviseen kehittymiseen.

Maatalous-rautakaupan myynti oli 61,2 M€, mikä oli 3,9 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Myynnin lasku johtuu tuotantopanoskaupan laskusta ja viljakaupan alentuneista hinnoista. Parhaat myynnin kehitykset tulivat työkoneiden, kasviravinteiden ja rauta-puutarhakaupan osalta. Hyvän ja kattavan verkoston ansiosta erityisesti rauta- ja puutarhakaupassa myynnin kehitys on alan yleistä kehitystä huomattavasti parempi.

Autokaupan myynti oli 4,7 M€, mikä oli 0,2 M€ edellisvuotta pienempi.

Uusien autojen kauppa kävi alkuvuoden osalta paremmin kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Vaihtoautojen ja jälkimarkkinoinnin kehitys on seurannut alan yleistä kehitystä.  Eepeen myyntilukuihin on vaikuttanut osaltaan Kauhajoen huolto- ja varaosakaupan myyminen Suupohjan Varaosa ja Huolto Oy:lle tammikuussa.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuun aikana 59.132 kpl, mikä on 4,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. 

 

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

 

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 172,6 M€, mikä oli edellisvuotta 0,2 M€ pienempi (kehitysindeksi 99,9). Asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 7 M€ (kehitysindeksi 99,2). Bonusmyynnin osuus oli 62 prosenttia kokonaismyynnistä.

Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 73245. Lisäys vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta oli 2937 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 70 prosenttia Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 7,2 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,3 M€. Eepee maksoi vuoden 2013 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 15 prosenttia eli 1,0 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

 

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1562 henkilöä, missä on lisäystä 19 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kokonaismäärästä 61 % eli 955 henkilöä oli vakinaisessa työsuhteessa. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 41 %. Eepee työllisti noin 530 kesätyöntekijää ja 189 kesäharjoittelijaa kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä toimialoittain oli seuraava, suluissa muutos edellisvuodesta:

Marketkauppa                                                839 (-4),

Maatalous- ja rautakauppa                             143 (-4),

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa         312 (34),

Matkailu- ja ravitsemiskauppa                        230 (-3),

Auto- ja autotarvikekauppa                            18 (-5)

ja muu henkilöstö                                          20 (1).

 

 

KONSERNIRAKENNE

 

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

 

 

 TULOKSEN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS

 

Eepeen liikevaihto oli katsauskaudella 226,5 M€, mikä oli edellisvuotta 0,8 M€ eli 0,3 prosenttia pienempi. Liiketoiminnan kiinteät kulut (ilman tavaraostoja, korkoja, veroja ja poistoja) olivat 16,2 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 16,1 prosenttia). Katsauskauden 2,8 milj. euron liiketulos oli 0,2 M€ edellisvuotta suurempi.  

Nettorahoituskulut olivat 0,4 M€ eli 0,2 prosenttia liikevaihdosta laskettuna (edellisvuonna 0,2 prosenttia).

Eepee-konsernin tammi - kesäkuun toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) oli 2,4 M€ eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta, ollen edellisvuotta 0,1 M€ suurempi. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 0,5 M€ verojen jälkeen oli 1,9 M€.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 4,8 (edv 3,5), joka on laskettu edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun taseen mukaan 50,9 prosenttia ollen 2,9 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.

Toimialojen operatiiviset liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin operatiivisen laskennan periaatteiden mukaisesti.

Eepee-Kiinteistöt Oy laskuttaa liiketoiminnan käytössä olevien kalustojen ja kiinteistöjen pääomavuokrat suunnitelmapoistoihin ja laskennalliseen sisäiseen korkoon perustuen. Hoitovuokrat laskutetaan Eepee-Kiinteistöt Oy:n toteutuneiden kiinteistökulujen mukaisesti.  

Toimialoille on velottu lakisääteiset henkilösivukulut 24 prosentin standardikustannuksella. Oheisessa taulukossa on esitetty katsauskauden liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys toimialoittain 30.6.2013 tilanteeseen verrattuna.

                

Eepee-konsernin toimialojen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 1 – 6 / 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

Osuus % Eepeen

Muutos

Liiketulos

Muutos edv.

 

M€

liikevaihdosta

edv %

M€

M€

Marketkauppa

128,1

56,7

-0,5

2,7

- 0,2

Liikennemyymäläkauppa

35,0

15,5

5,6

-0,4

0,0

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

8,7

3,8

3,3

-0,4

 0,2

Maatalous- ja rautakauppa

50,4

22,3

-3,9

0,2

- 0,2

Autokauppa

3,9

1,7

-3,5

-0,1

 0,1

             

 

 

INVESTOINNIT

 

Konsernin toteutuneet käyttöomaisuusinvestoinnit katsauskaudella olivat 3,8 M€, kun ne edellisenä vuonna olivat 9,1 M€. Investoinnit jakautuivat siten, että maa-alueisiin ja rakennuksiin käytettiin 2,4 M€ ja muihin investointeihin yhteensä 1,4 M€.

Suurimmat valmistuneet investointikohteet ovat : Sokos Hotel Lakeuden huoneuudistuksen 2.vaihe,  Lapuan Sale uudistus ja Ylistaron varastohalli. Rakennusvaiheessa on Kuortaneen uusi S-market sekä Lapväärtin Salen uudistus.

Maatalouskaupan IT-järjestelmäinvestointi on valmistumassa vuoden loppuun mennessä.

 

 

 ARVIO LOPPUVUODEN KEHITYKSESTÄ

 

Tämän hetken näkymien ja ennusteiden valossa Suomen talouden supistuminen jatkuu kuluvana vuonna. Talouden vaivalloinen elpyminen käynnistynee syksyllä 2014. Elpyminen on verkkaisesti käynnistyvän viennin varassa. Viennin kasvun mahdollistaa keskeisten vientimarkkinoiden talouksien virkoaminen. Viennin paranevaa vetoa varjostaa kuitenkin Venäjän talouden alamäki ja Ukrainan kriisi.

Suomessa vähittäiskaupan markkinatilanne jatkuu erittäin haasteellisena. Heikentyvä työllisyys ja kasvava työttömyys pitävät kysynnän alhaisena. Kuluttajien luottamus talousnäkymiin on edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Osto- ja kulutushalukkuutta vähentää myös kotitalouksien ostovoiman heikentyminen. Lähinnä veronkiristysten takia keskituloisen palkansaajan reaalinen ostovoima alenee kuluvana vuonna ja myös vuonna 2015.

Eepeen taloudellinen asema sekä rahoitus ovat hyvällä pohjalla.

Eepee seuraa toimintaympäristön kehittymistä ja jatkaa toimintansa sekä toimipaikkaverkostonsa kehittämistä hallituksen hyväksymän ja hallintoneuvoston vahvistaman strategian mukaisesti.

Hallitus arvioi liikevaihdon ja suhteellisen tuloksen pysyvän loppuvuoden aikana edellisvuoden tasolla.

 

 

Seinäjoella, 8. päivänä elokuuta 2014           

 

                 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA   

 

Hallitus