12.8.2011

Osuuskaupan tiedote 12.08.2011

Eepeen puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2011

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 257,2 milj. euroa (= M€), mikä oli edellisvuotta 15,8 M€ suurempi kehitysindeksin oltua 106,5. Budjettiin verrattuna myynti oli 19,1 M€ suurempi.

Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan Suomen vähittäiskauppa kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5,9 % vuoden 2010 kesäkuusta. Myynnin määrä kasvoi samana aikana 3,3 %.

Marketkaupan verollinen myynti oli 141,3 M€, missä oli kasvua 10,8 M€ eli 8,2 % edellisestä vuodesta. Myynnin kehitys ylittää budjetoidun myynnin 4,9 milj. eurolla. Marketkaupan myyntiin ollaan tyytyväisiä.

Päivittäistavaran myynnin kehitys vastaa valtakunnallisia kehityslukuja. PTY ilmoittaa päivittäistavarakaupan arvon kasvaneen vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 6,6 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Maatalous-rautakaupan myynti oli 61,3 M€, mikä oli edellisvuoden tasolla. Maatalouskaupan myynnin kehityksessä on huomioitava, että Eepee on luopunut vuoden 2011 alusta lukien siipikarja- ja sikarehukaupasta. Tästä huolimatta maataloustarvikemyynti on kehittynyt selvästi odotuksia paremmin. Viljakauppa oli katsauskaudella lähes 30 % edellistä vuotta suurempi.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 39,6 M€, missä oli kasvua edellis-vuodesta 3,8 M€ ja se oli myös 3,8 M€ budjettia suurempi. Polttonestekaupassa markkinahintojen nousun vaikutus on ollut yli 10 %, dieselissä hinnannousu on ollut bensiiniä suurempi. Eepeen bensiinin myynti (18 milj. litraa) on kasvanut edellisvuodesta 2,1 % ja dieselin litramyynnissä (11,0 milj. litraa) on kasvua ollut 11,9 %.  Liikennemyymälöiden Market- kaupan kasvu on ollut 3,3 % ja Ravintolakaupan kasvu 4,3 %. Ravintolakaupan arvonlisäveron alennus huomioiden vertailukelpoinen kasvu on ollut noin 10 %.

Polttonesteiden valtakunnalliset volyymikehitykset ovat olleet tammi-huhtikuulla bensiinissä 3,8 % laskua ja dieselissä 3,9 % volyymin nousua (Öljy- ja kaasualan keskusliitto).

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 9,4 M€, mikä oli 10 % edellisvuotta ja budjetoitua myyntiä 1,0 M€ suurempi. Myynnin kehitys on ollut alan kehitystä parempi ja markkinaosuutta on kyetty nostamaan edellisten vuosien onnistuneilla investoinneilla. Yleisesti odotetaan Mara-alan kasvun Suomessa olevan viime vuotista voimakkaampaa.

Autokaupan myynti oli 5,5 M€, mikä oli edellisvuoden tasolla. Uusien autojen kauppa (lisäys 22 %) ja jälkimarkkinointi ovat kehittyneet hyvin. Suomessa on tammi-kesäkuussa 2011 rekisteröity uusia henkilöautoja 71 328 kpl, mikä on 14 % enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana.
Vuokraamotoiminnasta luopuminen ja käytettyjen autojen kaupassa kysynnän kohdistuminen hinnaltaan edullisempiin autoihin ovat alentaneet autokaupan kokonaismyynnin kehityslukuja.

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Bonusmyynti Eepeen toimialueella kasvoi 7,8 % edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 160,8 M€. Asiakasomistajille maksettu Bonus oli 6,1 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 10 % eli 0,6 M€. Eepeen oma bonusmyynti kasvoi 8 % ja oli katsauskaudella 156,8 M€, mikä oli 61 % kokonaismyynnistä.

Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 64 988. Lisäys vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta oli 1 992 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 67 % Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 6,3M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,3 M€. Eepee maksoi vuoden 2010 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääoman korkoa 20 % eli 1,2 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1522 henkilöä, missä on lisäystä 128 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kokonaismäärästä 61 % eli 926 henkilöä oli vakinaisessa työsuhteessa. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 40 %. Eepee työllisti lähes 400 kausityöntekijää kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä toimialoittain oli seuraava, suluissa muutos edellisvuodesta:
Marketkauppa 834 (+85), Maatalous- ja rautakauppa 141 (+13), Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 280 (+10), Matkailu- ja ravitsemiskauppa 216 (+15), Auto- ja autotarvikekauppa 22 (0) ja muu henkilöstö 29 (+5)