10.8.2012

Osuuskaupan tiedote 10.08.2012

Eepeen osavuosikatsaus 30.6.2012

TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1- 30.6.2012

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

 

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 271,1 milj. euroa (= M€),  mikä oli edellisvuotta 13,8 M€ suurempi kehitysindeksin oltua 105,4.

Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan Suomen vähittäiskaupan myynnin arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5,6 prosenttia vuoden 2011 kesäkuusta. Kuluttajahintojen nousun takia myynnin määrällinen kasvu oli maltillisempaa ja jäi 2,1 prosenttiin. Hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vähittäiskaupan myynnin kehitys on osin hidastunut.

 

Marketkaupan verollinen myynti oli 151,5 M€, missä oli kasvua 10,1 M€ eli 7,2 % edellisestä vuodesta. Marketkaupan myyntiin ollaan tyytyväisiä.

Päivittäistavaran myynnin kehitys vastaa valtakunnallisia kehityslukuja. PTY ilmoittaa päivittäistavarakaupan arvon kasvaneen vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 5,8 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Maatalous-rautakaupan myynti oli 62 M€, mikä oli prosentin edellistä vuotta suurempi. Parhaat myynnin kehitykset toimialalla tulivat rauta-, vilja- ja öljykaupasta. Etenkin rautakaupassa myynnin kehitys oli selvästi alan kehitystä parempi.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 41,6 M€, missä oli kasvua edellis-vuodesta 2 M€. Polttonestekaupassa markkinahintojen nousun vaikutus on ollut bensiinissä hiukan alle 10 prosenttia ja dieselissä yli 15 prosenttia. Hintojen nousuun on vaikuttanut erityisesti vuodenvaihteessa voimaan tulleet polttoaineveron korotukset.

Eepeen bensiinin myynti (17,5 milj. litraa) on edellisvuotta 2,5 prosenttia pienempi ja dieselin litramyynnissä (11,1 milj. litraa) on ollut kasvua 1,1 prosenttia.  Liikennemyymälöiden  marketkaupan kasvu on ollut 2,4 prosenttia ja ravintolakaupan kasvu 1,7 prosenttia. Liikennemyymälöiden sisäkaupan kehitykseen on vaikuttanut ABC Seinäjoen vajaatoiminta uudistuksen aikana tammi- helmikuussa.

Polttoaineiden valtakunnallisessa vähittäiskaupassa kasvua oli 6,4 prosenttia huhtikuun loppuun mennessä.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10 M€, mikä oli 5,4 prosenttia edellisvuotta parempi.  Ravintolamyynti on kehittynyt alan kehitystä paremmin mutta vastaavasti majoitusmyynnin osalta olemme jääneet selkeästi viime vuodesta ja yleisistä kehitysluvuista.

Alan palvelujen kysynnän kasvun arvioidaan loppuvuonna hiipuvan.

Autokaupan myynti oli 6 M€, mikä oli 0,5 M€ edellisvuotta parempi.

Uusien autojen kauppa kävi hyvin alkuvuoden aikana, mutta huhtikuun alussa toteutettu autoveromuutos on heikentänyt kysyntää. Jälkimarkkinoinnin kehitys on jatkunut edelleen hyvänä.  Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuun aikana 66.926 kpl, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.  

 

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Bonusmyynti Eepeen toimialueella kasvoi 7,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 173,5 M€. Asiakasomistajille maksettu Bonus oli 6,8 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 10 prosenttia eli 0,7 M€.Eepeen oma bonusmyynti kasvoi 8 prosenttia ja oli katsauskaudella 169,2 M€, mikä oli 62 prosenttia kokonaismyynnistä.

Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 67829. Lisäysvuoden 2011 vastaavasta ajankohdasta oli 2841 asiakasomistajaa.Asiakasomistajatalouksien määrä oli 68,7 prosenttia Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 6,6 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,3 M€. Eepee maksoi vuoden 2011 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 20 prosenttia eli 1,3 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1550 henkilöä, missä on lisäystä 28 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.Kokonaismäärästä 60 prosenttia eli 925 henkilöä oli vakinaisessa työsuhteessa. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 40 prosenttia. Eepee työllisti lähes 500 kesätyöntekijää ja 150 kesäharjoittelijaa kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä toimialoittain oli seuraava, suluissa muutos edellisvuodesta:

Marketkauppa 849 (+15), Maatalous- ja rautakauppa 155 (+14), Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 283 (+3), Matkailu- ja ravitsemiskauppa 218 (2), Auto- ja autotarvikekauppa 21( -1) ja muu henkilöstö 24 (-5).